Ilmoittaudu Infrakit OFFICE -koulutukseen!

Ilmoittaudu Infrakit OFFICE -koulutukseen!

Infrakit mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon jakamisen infrarakennusprojektin kaikkien osapuolten kesken hankkeen tehokkaan ja onnistuneen läpiviennin takaamiseksi.

Infrakit tarjoaa visuaalisen näkymän dataan ja dokumentaation, jotka ovat sidoksissa sijaintitietoon kartalla. Tiedonjaon yhteiskäyttöalustana Infrakitin avulla rakentamisen etenemisen seuranta ja laadunvalvonta sujuvat kätevästi.

Infrakit OFFICE -koulutus on tilaisuutesi kehittää taitojasi kohti infrarakentamisen digitaalisen työmaan hallinnan huippuosaajuutta. Tarjoamme kolme erillistä Infrakit OFFICE -peruskoulutusta, joista voit valita omaan rooliisi sopivimman: Rakentaja, Tilaaja/Valvoja tai Suunnittelija.

Koulutukseen osallistuaksesi sinulla ei tarvitse vielä olla kokemusta Infrakit Officen käytöstä, ja koulutus on antoisa myös jo Infrakitiä jonkin verran käyttäneille.

Koulutustapahtuma järjestetään webinaarina verkossa.

Ilmoittaudu mukaan tästä:

Infrakit Rakentajalle: Perustason OFFICE -koulutus »

Infrakit Tilaajalle / Valvojalle: Perustason OFFICE -koulutus »

Infrakit Suunnittelijalle: Perustason OFFICE -koulutus »

Anssi Johansson
Helmikuu 10, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Ilmastorahastolta 6M€ infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavalle Infrakitin sustainability-palvelulle

Ilmastorahastolta 6M€ infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavalle Infrakitin sustainability-palvelulle

Ilmastorahasto on myöntänyt enintään 6 miljoonan euron pääomalainan Infrakit Group Oy:n tiedonhallintapalvelun sustainability-toiminnon kehittämiseksi ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Työkoneiden ja materiaalien käyttöä sekä kuljetuksia tehostamalla voidaan saavuttaa arviolta 5 % päästövähennykset infratyömailla.

Infrarakentamisella tarkoitetaan tyypillisesti yhteiskunnan toiminnassa tarvittavien perusrakenteiden eli infrastruktuurin – kuten liikenneväylien, liikennekeskusten, energia-alan tai teollisuusrakennelmien – rakentamista. Sektorin päästöt ovat Suomessa vuosittain noin 1,4 Mt CO2-ekv, mistä noin 55 % aiheutuu työkoneiden sekä ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta.

Infrakit tarjoaa infraprojektien tiedonhallintapalvelua erityisesti rakentamisen ajankäytön ja kustannusten tehostamiseksi. ”Tähän asti olemme voineet luvata asiakkaillemme noin 20 % säästöt infrarakentamisen kokonaiskuluissa toiminnan tehostuessa palvelumme kautta. Moni hanke on myös valmistunut suunnitelmia nopeammin, kuten 70 miljoonan euron hanke Valtatie 3:lla. Nyt haluamme tuoda vastaavia hyötyjä myös kestävyyspuolelle”, Infrakitin toimitusjohtaja Teemu Kivimäki kertoo.

Infrakitin sustainability-palvelu tulee tarjoamaan täsmällisempää tietoa ja työkaluja rakennusyhtiöille sekä infrastruktuurin omistajille Suomessa ja ulkomailla päästövähennysten tehostamiseksi. Palvelun avulla mahdollistetaan muun muassa ilmasto- ja ympäristödatan hyödyntäminen, sekä päästöjen mittaaminen ja ennakoiminen käyttäjien toiminnassa.

”Infrakitin kokonaisvaltainen tiedonhallintapalvelu on yksi keino vauhdittaa kestävyysnäkökulmaa rakentamisen alalla. Esimerkiksi kaupungit ja kunnat voisivat palvelun avulla asettaa konkreettisempia vaatimuksia ja tavoitteita rakentajille vähäpäästöisyyden suhteen. Rahoituksellamme mahdollistamme tämän uuden toiminnallisuuden kehittämistä ja sitä kautta tulevaisuudessa välillisesti myös kolmanneksen Suomen rakennusteollisuuden päästöistä kattavan infrateollisuuden päästövähennyksiä”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee yhtiön rahoituspäätöstä.

Infrakitin ratkaisusta

Infrakit Group Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, joka tarjoaa pilvipohjaista tiedonhallintapalvelua infrarakentamisen työmaille. Infrakitin ratkaisua on käytetty jo yli 3000 projektissa, yhteisarvoltaan yli 30 miljardin euron edestä Suomessa ja ulkomailla.

Infrakitin päästövähennyksissä on kyse nk. välillisistä päästövähenemistä. Yhtiön teknologia mahdollistaa päästöjen tunnistamisen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat yhtiön asiakkaiden toimenpiteistä eivätkä rahoitettavan yhtiön teknologiasta tai tuotteesta suoraan. Infrakitin sustainability-toiminnallisuus tarjoaa työkalut hiilijalanjäljen tarkasteluun, toteutuvien päästöjen seurantaan ja toteutuksen aikaiseen päästöjen optimointiin. Tätä dataa hyödyntämällä infrarakentamisen päästöjä voidaan laskea Infrakitin asiakkaiden toimesta.

Hankkeen päästövähennyspotentiaali perustuu yhtiön tarjoaman tietomallialustan infrarakentamista tehostavaan vaikutukseen, jolla esimerkiksi rakennusmaiden työkoneiden käyttämää polttoainekulutusta saadaan pienennettyä. Päästövähennysten suuruusluokka yhden infrarakentamishankkeen kohdalla on noin 0,6 kt CO2-ekv. Liiketoimintasuunnitelman onnistuessa kymmenen vuoden arvioitu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali olisi noin 3 Mt CO2-ekv. Hankkeen kohdemarkkinat ovat sekä Suomessa että ulkomailla, mutta pääasiallisen kasvun yhtiö arvioi tulevan ulkomailta.

Yhtiön seuraavien vuosien kasvu- ja kehityssuunnitelman kokonaisinvestoinnin suuruudeksi arvioidaan noin 12,6 M€, mikä koostuu Ilmastorahaston lainan lisäksi 5 M€ oman pääoman muotoisesta rahoituksesta yhtiön nykyiseltä osakkaalta sekä tukirahasta Business Finlandilta sekä ELY-keskukselta.

Ilmastorahaston enintään 6 M€ vaihto-oikeudellinen pääomalaina kohdentuu päästövähennyksiä mahdollistavan sustainability-toiminnallisuuden kehittämiseen ja ohjelmiston käyttöönoton vauhdittamiseen kansainvälisesti. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.

Lisätietoja:
Saara Mattero, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja p. 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Anssi Johansson, VP of Marketing, p. 040 592 9933, anssi.johansson@infrakit.com

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan ilmastokohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin.

Infrakit on infrarakentamisen vakiintuneita toimintamalleja muuttava pilvipalvelu, joka tehostaa rakentamisen tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tuemme kestävää infrarakentamista mahdollistamalla jopa 20 prosentin säästöt projektin kokonaiskustannuksista. Asiakkainamme ovat maailman edistyneimmät rakennusyritykset ja infran omistajat. Olemme auttaneet asiakkaitamme digitalisoimaan infraprojektejaan jo vuodesta 2010 – Infrakitin avulla on rakennettu yli 30 miljardin euron arvosta infraa yli 3000 projektissa 13 maassa.

Anssi Johansson
Helmikuu 8, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.