70 miljoonan euron Valtatie 3:n kehityshanke valmistuu vuoden etuajassa

70 miljoonan euron Valtatie 3:n kehityshanke valmistuu vuoden etuajassa 

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät kesällä 2020 ja käyttöönottotarkastus oli tarkoitus tapahtua syksyllä 2023. Aikataulu alittui miltei vuodella, kun käyttöönotto tapahtuu jo marraskuussa 2022.

Hämeenkyrön läpi kulkevaa valtatietä parannettiin rakentamalla 10 kilometrin keskikaiteellinen ja nelikaistainen valtatieosuus. Väylällä on kolme eritasoliittymää ja yksitoista siltaa. Infrakit on ollut osana toteutusta koko projektin ajan, suunnittelupöydältä työmaan seurantaan ja laadunvarmennukseen asti.

Valtatie 3:n keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä (KVL) yhteysvälin linjaosuuksilla on nykyisin 2 500–16 900 autoa vuorokaudessa. Vuoteen 2040 mennessä keskimääräisen vuorokausiliikenteen ennustetaan kasvavan 2 800–24 700 autoon vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus koko liikennemäärästä vaihtelee 6 prosentin ja 16 prosentin välillä. (Vayla.fi)

Rakennuttajana toimi Väylävirasto ja urakoitsijana Destia. Uudistunut tieosuus lyhentää matka-aikaa Helsinki-Vaasa välillä ja parantaa valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Iso infrahanke vaatii laajat suunnitelmat

Hyvä suunnittelu on oleellinen tekijä, jolla aikataulun venyminen on onnistuttu välttämään. Infrakit on ollut apuna projektissa suunnittelusta lähtien.

Osana alan digitalisaatiota, Infrakitin ohjelmisto helpottaa työskentelyä, virtaviivaistamalla tiedonkulkua suunnittelupöydältä toteutuksen kautta raportointiin asti.

Työmaa toteutettiin perinteisellä urakkamallilla, mutta tiesuunnitelman ratkaisuja ideoitiin ja kehitettiin ensin yhdessä. Erityisesti suunnittelua digitaalinen alusta on tehostanut. Kaikille suunnittelijoille saatavilla olevat kartat ja 3D mallinnukset ovat havainnollistaneet suunnitelmien edistämistä.

Seurannassa Infrakitiä voi hyödyntää toteuma- ja tarketiedon kontrollointiin, jolloin pystytään seuraamaan töiden etenemistä miltei reaaliaikaisesti. Lisäksi tarketietoja pystytään vertaamaan suunniteltuihin pintoihin ja tasoihin rakenneosakohtaisten toleranssien mukaisesti.

Tiedon digitoiminen ja sen kulun tehostaminen vaikuttavat päätöksentekoon ja jatkotoimenpiteisiin, mikä auttaa aikatauluissa pysymistä huomattavasti.

Sujuva tiedonkulku työmaalla vähentää viivästyksiä

Haasteisiin ja muutoksiin reagoiminen, sekä päätösten tekeminen rakentamisen aikana on oleellinen osa aikataulussa pysymistä. Työmaalla tuotetaan valtavia määriä dataa rakentamisen aikana, ja sen järjestäminen ja jakaminen jouduttaa työntekoa huomattavasti.

Kerätyn datan perusteella tilannekuvan muodostaminen ja työn seuranta on huomattavasti vaivattomampaa. Myös päätöksenteko on helpompaa, kun on riittävästi taustatietoa ja faktaa pohjalla.

Infrakitin alustalla voi ladata kuvia ortokuvia karttakuviksi, joiden päälle voi havainnollistaa suunnitelmia. Näin on helppo todeta, että tiet, linjat ja rakenteet on toteutettu sinne, mihin ne on maastoon suunniteltu. Tämä auttaa toteutuksen seurantaa ja etenemistä mm. päällystysteiden, ajoratamerkintöjen ja viimeistely- ja pintarakenteiden osalta.

Kestävä kehitys uudistaa myös infrarakentamista

Kestävyys on nähtävissä myös tietyömaiden kehityksessä. Hämeenkyrön hankkeessa on ollut vahva painotus rakennusmateriaalien uusiokäyttöön, mitä Väylävirasto uudistuneilla kestävän kehityksen ohjeistuksilla tukee. Infrakit on osa tätä trendiä. Tiedonkulun ja resurssien käytön tehostaminen tuo säästöjä käytetyissä materiaaleissa sekä energiassa.

Uusiomateriaaleja käyttämällä voidaan leikatata kustannuksia. Näin myös luonnonvaroja säästyy, ja jätteitä saadaan hyötykäyttöön eikä pelkästään kaatopaikalle. Hämeenkyrössä on käytetty meluvalleissa ja pintamateriaaleissa lähialueelta tuotua sopivaa materiaalia.

”Todella hienoa nähdä, kun asiakkaamme menestyy projektissaan hyödyntäen uusimpia digitaalisia prosesseja. Tehokkaasti toteutetulla projektilla on tottakai myös huomattavasti pienempi hiilijalanjälki,” Infrakitin toimitusjohtaja Teemu Kivimäki toteaa.

Infrakit edistää tietyömaiden ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä resurssien optimoinnilla. Varsinkin raaka-aineiden hintojen noustessa, resurssitehokkuus tuo huomattavia kustannussäästöjä. Lue lisää Infrakitin kestävästä kehityksestä.

HS-artikkeli: 70 miljoonan euron tie valmistuu Tampereen ja Vaasan välille vuoden etu­ajassa – tältä siellä näyttää

Anssi Johansson
December 19, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Infrakit 3.8.1. is out, and here is what you should know about it!

Infrakit 3.8.1. is out, and here is what you should know about it! 

We are delighted to have the Infrakit version 3.8.1. up and running. There are some great new features for you to have a seamless experience in your daily work using Infrakit. We gathered the three most important highlights for you to quickly grasp on, what the new version holds and how it will make your life at the site better! 

Brand spanking new IFC models on map  

It is unfortunately true, that many times 3D rendering is waay too complex to manage, especially on mobile over a bad network. Therefore, we are super happy to bring the new IFC Outline generation for you, which enhances the mobile experience! 2D rendering is important especially on mobile, to avoid complexity and long waiting times. With the new version and reparsing, you will have a collaboration model in 2D, earthworks, and structures in one view. Easier and faster than ever, right?

 

Supercharged communication with new annotation tools 

Communication with the new annotation tools for Saved views is made easier than ever. Internally they help you for example sharing agendas in site meetings, showcasing risks and traffic plans, or requesting information from designers, externally you can share traffic arrangement information. 

 

The power of Saved views is greater than ever, and that power is in the palms of your hands! 

A new era of Security – SSO Login  

Managing your project information in Infrakit is now almost as safe as keeping your gold in Fort Knox… Now it is time for you to call your organization’s IT gurus and tell them to connect your organization’s Azure AD to Infrakit!  

Why? You know better than anyone, that it is everyday life on a site where subcontractors are coming and going, and project staff changes. With Azure AD connection, data security is ensured with an up-to-date user register that automatically syncs up with your organization’s register. 

See in-depth list of new features and improvements of version 3.8.1. here 

Jere Syrjälä
December 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.