Infrakit yhdistää infraprojektin jäsenet yhteiseen tiedonhallintajärjestelmään

Infrakit yhdistää infraprojektin jäsenet yhteiseen tiedonhallintajärjestelmään

Työympäristö, jota varten Infrakit suunniteltiin on hyvin laaja ja monipuolinen. Infrarakentamisen prosesseihin osallistuu monia osapuolia: tilaaja, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja alihankkijoita. Näillä osapuolilla on myös erilaiset näkökulmat ja tarpeet sujuvan ja tehokkaan rakennusprosessin takaamiseksi. Juuri siksi Infrakit on kehitetty koko infrarakentamisen elinkaarta ajatellen.

Infrakitin avulla kaikki osapuolet voivat jakaa reaaliaikaista, projektin onnistumisen kannalta oleellista tietoa, käyttää visualisoitua, paikkatietoon perustuvaa dokumentaatiota ja hallita erimerkkisiä laitteita samalta alustalta. Kaikki tämä lisää työmaan tehokkuutta.

Tässä artikkelissa selitetään lyhyesti, kuinka Infrakit vastaa joihinkin suurimpiin sidosryhmien arjessa eteen tuleviin haasteisiin. 12 toimintavuotemme aikana olemme oppineet, että onnistunut tiedonkulku ja tiedon jakaminen on rakennusprosessien laadun ja tehokkuuden kannalta äärimmäisen tärkeää.

Tilaaja – sujuvoita projektinhallintaa

Infrastruktuurin omistajien tyypillisiin huolenaiheisiin kuuluvat kustannukset, aikataulut ja rakentamisen laatu. Nykyään myös digitalisaatioon ja vastuullisuuteen liittyvät paineet kasvavat jatkuvasti.

Infrakit auttaa infran omistajia nopeuttamaan digitalisaatiota pilviratkaisulla ja tarjoaa toimintaa tehostavia asiantuntijapalveluita. Alustan rakentamisen myötä myös laatu paranee, sillä koko projektin ajan jatkuva reaaliaikainen tiedon jakaminen lisää osapuolten välistä luottamusta ja läpinäkyvyyttä. Visuaalisen dokumentaation avulla voidaan tehdä laadunvalvontaa, antaa hyväksyntöjä ja taata projektin lopputuloksen onnistuminen.

Työnkulku on tehokkaampaa, kun rakennustyöt pohjautuvat 3D-malleihin. Työn uusiminen ja odottelu vähenevät huomattavasti ja projektin hiilidioksidipäästöt pienenevät, mikä johtaa vastuullisempaan rakennustapaan.

Infrakit-palvelut auttavat infran omistajia digitalisoimaan kaikki prosessinsa heti käyttöönottoprojektista alkaen. Alustan avulla infran omistajat voivat säästää jopa 20 % projektin kokonaiskustannuksista. Infrakitin ansiosta asiakkaamme ovat pystyneet työskentelemään tehokkaammin ja tekemään parempaa yhteistyötä. Monia infraprojekteja on saatu valmiiksi suunniteltua nopeammin ja edullisemmin.

Urakoitsija – tehosta työmaan toimintaa

Urakoitsijoiden on varmistettava käynnissä olevan projektin kannattavuus. On tärkeää, että projekti toimitetaan omistajan kustannuksia, laatua ja aikataulua koskevien vaatimusten mukaisesti. Infrakit on keskitetty pilvialusta, jossa urakoitsijat voivat hallita rakentamisen kaikkia vaiheita, resursseja, työkaluja ja konekantaa helposti ja tehokkaasti. Reaaliaikainen tilanne ja projektin etenemisvaihe voidaan nähdä alustalta erilaisilla työmaalle sopivilla laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla.

Reaaliaikaisen tiedon ansiosta urakoitsijat voivat hallita ja jakaa visuaalista dataa, joka sekä parantaa projektin hallintaa ja laadunvalvontaa että lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä. Helppokäyttöinen ratkaisu ja asiantunteva tuki takaavat onnistuneen ja yksinkertaisen käyttöönoton.

Infrakit on tehokas työkalu myös massansiirron hallintaan. Kuorma-autoja voidaan seurata reaaliajassa ja logistiikka dokumentoituu automaattisesti. Yleisesti urakoitsijat saavat parempaa laadunvalvontaa pienemmällä määrällä virheitä ja työn uusimisia, mikä tarkoittaa myös vähemmän valituksia. Yhdistämällä datan, ihmiset ja koneet Infrakit varmistaa, että projektin kaikki osapuolet tekevät töitä uusimpien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Näin vältetään resurssien tuhlaus ja kalliit virheet ja siirrytään kohti vastuullisempia työtapoja.

Koska Infrakit ei ole sitoutunut yhteenkään tuotemerkkiin, sitä voidaan käyttää erilaisten laitteiden ja ohjelmistojen kanssa. Luovutusvaihe on stressitön, koska kaikki rakennustiedot ovat jo Infrakitissä. Projektin etenemistä voi seurata maanmittauksen ja koneohjauksen lokipisteiden, kuvien, ortokuvien ja drooninäkymien avulla.

Saumaton tiedonkulku suunnittelu- ja rakennusvaiheesta laadun dokumentointiin

Suunnittelijoiden on varmistettava, että suunnitelmat ovat rakennuskelpoisia. Tarvittaessa on valvottava myös töiden jälkeistä dokumentointia ja poikkeuksien dokumentointia. Ja miten varmistetaan, että asiakkaalla on aina käytössä uusimmat suunnitelmat? Infrakitin avulla kaikki tämä on helppoa. Suunnittelijat voivat tehokkaasti kerätä rakentamisen jälkeisiä tietoja ja luovuttaa dokumentaatiota Infrakitistä. Infrakitin reaaliaikainen näkymä hyödyttää kaikkia osapuolia paremman ja välittömän viestinnän, yhteistyön ja dokumentoinnin ansiosta.

Kohti paremmin digitalisoituja ja vastuullisempia infraprojekteja

Jos yrityksenne on kiinnostunut projektien digitalisoimisesta, ottakaa yhteyttä myyntiasiantuntijoihimme ja varatkaa maksuton suunnittelutapaaminen. Kartoitamme kaikki tarpeet ja suunnittelemme käyttöönottoprojektin asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelutiimimme auttaa ja opastaa alustan käytössä ja uuden mallipohjaisen rakennusprosessin jokaisessa vaiheessa.

Damyanti Rathore
Huhtikuu 14, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.

Henkilöstön esittely: Jere Syrjälä Diplomityöntekijä

Henkilöstön esittely: Jere Syrjälä Diplomityöntekijä

Kiva, kun tulit lukemaan tän blogin! Mä olen Jere, ja liityin Infrakitin tiimiin alkuvuodesta. Teen Infrakitillä diplomityöni, jossa tutkin pilvipalvelupohjaisen digitalisaation vaikutusta infrarakennusalan kestävään kehitykseen. Putositko jo kärryiltä? Ei huolta, voin selittää asian yksinkertaisemmin.

Diplomityöni tarkoituksena on siis laajentaa ymmärrystä siitä, miten sä voit saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteesi Infrakitin avulla. Jos olet infran omistaja, voit työlläni tuoda esiin sitä, miten organisaatiosi pyrkii saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteensa digitalisaation avulla. Jos taas olet urakoitsija, voit voittaa enemmän tarjouskilpailuita vastaamalla omistajien lisääntyviin vaatimuksiin käyttämällä Infrakitiä. Ja jos tämä ei liity suhun mitenkään, diplomityöni auttaa kuitenkin ymmärtämään paremmin, miten digitalisaatio auttaa rakentamaan uutta infrastruktuuria, joka ei syö tulevien sukupolvien kuormasta, vaan tarjoaa heille paremman ja vastuullisemman tulevaisuuden.

Kun olen saanut diplomityöni valmiiksi, valmistun diplomi-insinööriksi Vaasan yliopiston Industrial Systems Analytics -maisteriohjelmasta. Aiemmin olen työskennellyt energiateollisuudelle suunnattujen uusiutuvien ratkaisujen kehittämisen parissa sekä vetänyt keikkatalouden ratkaisuihin erikoistunutta-startupia yrittäjänä. Vastuullisuus näyttää siis olleen mun työuralle keskeinen draiveri, ja olen tietoisesti tai tiedostamattakin pyrkinyt oppimaan siitä jatkuvasti uutta.

Voisin kai lopuksi kuvailla itseäni jonkinlaiseksi rakentajatyypiksi, jolla on monta eri mielenkiinnonkohdetta ja jolla on paljon intoa muun muassa kehonpainoharjoitteluun, e-kirjojen ahmimiseen ja kissalleni uusien lemipinimien jatkuvaan innovointiin. Olen todella innoissani ja otettu mahdollisuudestani olla täällä teitä varten!

Damyanti Rathore
Huhtikuu 8, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.