Hantera alla mätdata enkelt

Infrakit erbjuder marknadens bästa verktyg för datahantering. Vi gör det möjligt för alla projektdeltagare att i samma vy i realtid använda data för kvalitetsdokumentation och byggnation. All nödvändig data finns tillgänglig i en och samma molntjänst. Informationen tillgängliggörs och blir lätt att dela vilket sparar både tid, material och resurser och minkar CO2-utsläpp .

Alla maskinstyrningssystem i samma platform

Upplev den ökade effektiviteten när all maskinstyrning hanteras i en och samma plattform.

Hantera mätavdelningens data effektivt

Underlätta vid dokumentation och inmätning med Infrakit. Skapa förutsättningar för ett centraliserat och effektivt datautbyte av as-built inom ditt team. Integration av alla ledande maskinstyrningssystem på marknaden gör det möjligt att både inmätningar och as-built överförs från projektet till molnet i realtid vilket sparar både tid och ansträngningar. Alla data finns tillgängliga i realtid.

Uppföljning av framdrift i realtid

Infrakit samlar realtids-data från arbetsplatsen så att alla berörda parter får helt aktuell information om hur projektet framskrider. Denna information finns tillgänlig i olika utrustningar från datorer till smarta telefoner. Genom realtidsuppföljning av projektet når information in från arbetsplatsen till kontoret och tvärt om, vi fördjupar förtoendet inom organisationen.

Sedan 2010

Vi har hjälpt våra kunder att digitalisera sina infraprojekt sedan 2010 – över 30 miljarder euro i infratillgångar har anlagts med Infrakit i mer än 3000 projekt i 11 länder.

projekter

länder

tillgångar inom infrastruktur

PEAB building E6 Moelvkrysset

“We wanted to have all the machine control in one place. The same applied to photos, models and the updating of new versions”.

“Before, we used several programs with different portals. This meant that we had to post models several times. On Infrakit they are collected. In a turnkey contract like this, there are many models and updates. Instead of going through five different portals, it now sticks with one. Overall, this provides much more efficient machine control”.

Read about how PEAB handled mixed fleets with Infrakit on case PEAB building E6 Moelvkrysset

Eirik Frimannslund

Survey Manager, PEAB

”Infrakit ger en god överblick över modellerna som används i maskinerna. Man kan se var maskinerna är, och man kan enkelt hämta data. Den största skillnaden mellan tidigare och nu är att processen nu är mer visuell: man får en bättre överblick, och det är enklare att orientera sig.”

Jarle Vatne, projektledare vid Risa

Tjänster

Våra erfarna experter har ett nära samarbete med kunden och besöker vid behov kundens byggen och kontor. För att garantera bästa möjliga slutresultat planerar vi alltid en tjänstelösning efter kundens behov.

Ibruktagningsprojekt

Utifrån responsen från kunderna når vi tillsammans det bästa möjliga slutresultatet med hjälp av ett Ibruktagningsprojekt. 

Utbildningar

Vi erbjuder en omfattande Infrakit Grundutbildning och skräddarsyr riktade utbildningar efter kundens behov. I utbildningarna beaktas projektets mål samt olika roller och uppgifter i projekten.

Experttjänster

Tillsammans med kunden säkrar vi att vi kan föra projektet i mål med hjälp av Infrakit-plattformen.

Kontakta mig

Peter Westerman

Peter Westerman

Service and support, Sweden

Kunder

Partners