Kalasatama-Pasila-projektet – ett stort steg mot en nollutsläppsbyggarbetsplats

Utsläppsmål på organisationsnivå blir allt vanligare inom infrastruktursektorn. Men att ta konkreta, meningsfulla steg för att uppnå dessa mål är något vi har fått vänta på.

Koldioxidneutralitetsmål på hög nivå kan förverkligas först när metoderna för att minska utsläppen utvecklas genom faktiska projekt.

Ett stort steg mot koldioxidneutralitet

Destia, huvudentreprenören för alliansprojektet Kalasatama-Pasila i Helsingfors, har tagit det stora steget från ambition till praktik tillsammans med projektets hållbarhetsteam.

I samarbete med andra projektpartners jobbar Destia nu i ett pilotprojekt för produktionsdatabaserad utsläppsövervakning, vilket inte bara kommer att möjliggöra mer exakt och högkvalitativ utsläppsverifiering utan också en lättare process för att generera övervakningsdata.

Från uppskattning till verifiering av utsläpp

I framtiden kan vi skapa bättre optimering av utsläppen genom verifiering. Denna optimering kräver mätningar och kommer i slutändan att göra det möjligt för oss att nå de koldioxidneutralitetsmål som satts upp för infrastrukturbyggen.

Vi har ökat vårt fokus på att utveckla lösningar för att bidra till att uppnå koldioxidneutralitetsmålen. En del av detta åtagande är att utveckla produktionsdatabaserade utsläppsövervakningssystem.

Läs mer

Jere Syrjälä
January 31, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.