Kalasatamasta Pasilaan -hankkeella merkittävä askel kohti päästötöntä työmaata

Organisaatiotason päästötavoitteet alkavat olla jossain määrin arkipäivää infra-alalla. Konkreettisten, merkittävien askeleiden ottaminen niiden saavuttamiseksi on kuitenkin vielä odotuttanut itseään.

Korkean tason hiilineutraalius tavoitteet realisoituvat todellisuudeksi vain, jos käytännön tasolla, projekteilla, kehitetään toimia päästöjen vähentämiseksi.

Merkittävä kehitysaskel kohti hiilineutraaliutta

Tällaisen valtavan kehitysaskeleen tavoitteista kohti käytäntöä on ansiokkaasti ottanut Helsingissä käynnissä olevalla Kalasatamasta Pasilaan -allianssihankkeen pääurakoitsija Destia ja allianssihankkeen vastuullisuustiimi.

Destia yhteistyössä hankkeen muiden osapuolien kanssa pilotoi nyt tuotantodatapohjaista päästöjenseurantaa, joka mahdollistaa paitsi tarkemman ja laadukkaamman päästöjen todentamisen, myös kevyemmän prosessin seurantadatan tuottamiseksi.

Lue lisää pilotista

Päästöjen arvioimisesta kohti päästöjen todentamista

Päästöjen todentaminen mahdollistaa tulevaisuudessa päästöjen optimoinnin entistä paremmin. Jotta voit optimoida, täytyy ensin mitata.Ja optimoimalla, infrarakentamisen hiilineutraaliustavoitteet voidaan lopulta saavuttaa.

Me olemme panostaneet entisestään hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista edesauttavien ratkaisujen kehittämiseen, ja tuotantodatapohjaisten päästöseurantajärjestelmien kehittäminen on yksi osa tätä kokonaisuutta.

Lue lisää

Jere Syrjälä
January 31, 2023

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.