Infrakit tillhandahåller realtidsdata för infra-projekt för entreprenörer

I vår tidigare blogg om fördelar berättade vi om kostnadsbesparingarna och effektiviseringarna gällande tunga maskiner som Infrakit möjliggör. Infrakit ser till att alla projektparter arbetar med de senaste planerna och scheman för att undvika slöseri med resurser och dyra fel, samtidigt som effektiviteten på arbetsplatsen ökar.

I den här bloggen pratar vi om kartvisning i realtid av projektets status och framsteg.

Som planerat och som byggt

Infrakit möjliggör enklare samordning av planer och kvalitetssäkring, vilket leder till slutprodukter av hög kvalitet som är färdiga och lämpliga för digital konstruktion. Som byggd aggregering möjliggör framstegs- och kvalitetskontroll.

”Infrakit används som projektbank i projektet – alla planer och kvalitetsuppdrag i realtid hanteras genom Infrakit. Detta är viktigt för projektets intressenter, som vill att kvalitetsigenkänning ska ske omedelbart under arbetet och inte med det traditionella försenade sättet. Utan Infrakit skulle kvalitetsimplementeringen inte bara försenas utan det skulle också kräva mer arbete: kvalitetsrapporter och lagring av dessa i en projektbank. Nu finns det inget behov av det, utan alla kvalitetsmätningar och verkligt byggda mätningar visas i realtid när punkterna tas.

Samtidigt kan kvalitetsdata kombineras med platsen, dvs. materialcertifikat, trummor etc. dokumenteras. Det är möjligt att titta på vilka kvalitetsmätningar som finns i varje enskilt fall.”

Sami Laakso, projektledare, Kreate i projektet Klaukkala Bypass (på engelska)

Aktuell status och som dokumenterad

Situationsmedvetenhet i realtid och status avseende projektförlopp kan hittas på plattformen med olika enheter som smartphones och surfplattor som är lätta att använda i fält. Övervakning av projektförlopp kan göras med hjälp av kartläggning och loggpunkter för maskinstyrning, foton, ortofoton och drönarvyer.

”HSY kan se foton och färdigställda rörledningsnät via Infrakit. Fotona ger värdefull information om hur anläggningsarbetet fortskrider. Infrakits ortofoton har lovordats eftersom de ger en uppdaterad lägesbild,” säger Mäkelä. ”Under implementeringsfasen kan förmännen också se bilderna och lägesbilderna i Infrakit på byggarbetsplatsen, på sina surfplattor.”

Tomi Mäkelä, huvudinspektör i projektet: Spårjokern

 

Damyanti Rathore
June 2, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.