Infrakit leverer fremdriftsdata i sanntid for entreprenørenes infraprosjekter

I vårt tidligere innlegg om fordeler, fortalte vi deg om hvordan Infrakit muliggjør kostnadsbesparelser og effektivisering av tunge maskiner. Infrakit sikrer at alle prosjektpartene jobber med de siste planene og tidsplanene. Dermed unngås sløsing av ressurser og kostbare feil, samtidig som effektiviteten forbedres på byggeplassen.

I dette innlegget gjennomgår vi sanntids-kartvisningen for prosjektstatus og fremdrift.

Som planlagt og som bygget

Infrakit muliggjør enklere koordinering av planer og kvalitetssikring, noe som fører til sluttprodukter av høy kvalitet – klare og egnet for digital konstruksjon. Aggregering av byggingen muliggjør fremdrift og kvalitetsovervåking.

«Infrakit brukes som en prosjektbank i prosjektet – alle planer og kvalitetsoppdrag i sanntid håndteres gjennom Infrakit. Dette er viktig for prosjektparten, som ønsker at kvalitetsgjenkjenning skal skje umiddelbart under arbeidet og ikke med den tradisjonelle forsinkelsen. Uten Infrakit ville kvalitetsidentifiseringen ikke bare bli forsinket, den ville også kreve mer arbeid i form av kvalitetsrapporter og lagring av disse i en prosjektbank. Nå er det ikke behov for det. Men alle kvalitetsmålinger og byggemålinger vises i sanntid når punktene lages.

Samtidig kan kvalitetsdata kombineres med lokasjonen, dvs. dokumentasjon av materialsertifikater, tromler osv. Det er mulig å se på hvilke kvalitetsmålinger som finnes i hvert prosjekt»

Sami Laakso, prosjektleder hos Kreate om Klaukkala-veiomleggingen (på engelsk)

Nåværende status og som dokumentert

Situasjonsbevissthet og prosjektfremdrift i sanntid vises i plattformen. Dette er tilgjengelig fra forskjellige enheter som smarttelefoner og nettbrett, som er enkle å bruke på byggeplassen. Overvåking av prosjektfremdriften kan gjøres ved hjelp av landmålings- og maskinstyringsloggpunkter, bilder, ortofoto og dronevisning.

“HSY kan se fotografier og ferdige rørledningsnettverk gjennom Infrakit. Bilder gir verdifull informasjon om hvordan konstruksjonen skrider frem. Infrakits ortofoto får skryt, siden de gir et oppdatert situasjonsbilde”, sier Mäkelä. “I implementeringsfasen kan veilederne med Infrakit også se bilder og situasjonsbilder fra byggeplassen på nettbrettene sine.”

Tomi Mäkelä, hovedmåler for prosjektet: Jokeri-bybanen

 

Damyanti Rathore
June 2, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.