Sienikuja Street Project i Oulu, planerarens perspektiv

Utgångspunkt

Tanken bakom gatuprojektet Sienikuja i Uleåborg var att genomföra planerings, anbuds, konstruktions och överlämningsfaser med en modellbaserad metod. Detta projekt är ett bra exempel på ett gaturenoveringsprojekt i ett område som omfattas av en detaljplan, så det passade väl som ett pilotprojekt för Infrakit. Syftet med projektet var att modernisera den nuvarande Sienikuja, Sienitie och Jäkäläntie (500 m), att fortsätta Sienikuja fram till Rouskutie (140 m) och att bygga nya system för vattenförsörjning och avlopp och belysning samt renovering de befintliga systemen. Innan byggstart hade man en modellbaserad kick-off, där entreprenören, planeraren och beställaren kunde träffas.

Infrakit användes under Sienikuja-projektets hela livscykel: i gatuplanen och gatukonstruktionsplanen, under anbudsfasen av konstruktionen, i kvalitetskontroll och konstruktionsstöd vid konstruktionen av gatan, samt i överlämningsfasen av digitalt material ( 2017-2019).

“Sienikuja gataprojekt är ett bra exempel på att använda en modellbaserad metod hela vägen från planering till konstruktion och överlämnande.”
Ville Suntio, Destia Oy

Fördelarna och användningen av Infrakit i projektet

Destia, som ansvarar för projektets planering, använde Infrakit främst vid fältarbete, teknisk undersökning och visualisering samt med klientgrupper och tredje part. I början av planeringsfasen skapade man ett projekt i molntjänsten Infrakit, där mappstrukturen för det digitala handout-materialet skapades i enlighet med den tidens gemensamma InfraBIM-krav för utkast till riktlinjer. Därefter laddades upp material för projektets initiala data. På plats visades projektet och dess uppladdade material via Infrakit Tablet. Dessutom togs fotografier, en inventering togs av nödvändiga platser och utrustning, olika designlösningar och inriktningsalternativ övervägs, och vid behov togs fler terränginmätningar med en RTK-GPS-enhet. Vid teknisk undersökning och visualisering fungerade Infrakit som planeringsstöd t.ex. när man använder olika kartvyer, när man tittar på bakgrund och planerar kartor en i taget och ovanpå varandra och när man tittar på tvärsnitt och längsgående sektioner.

”De viktigaste fördelarna med Infrakit avser fältarbete, kvalitetskontroll under konstruktion och planeringsstöd. Vid fältarbete kan vi se olika projekteringsalternativ och ta foton och inbyggda mätningar, vilket underlättar planering. Dessutom kan Infrakit användas i möten som ett modellgranskningsverktyg. Under konstruktionen kan vi övervaka kvaliteten med automatisering av arbetsmaskiner. Till exempel med inmätningar som genereras av maskinguidningssystem kan vi fastställa om en konstruerad yta motsvarar planerna ”, visar Destias utvecklingschef Olli Planting fördelarna med Infrakit.

Skulle du rekommendera att du använder Infrakit i liknande projekt?

Enligt Olli Planting kommer Destia att fortsätta använda Infrakit i planering av projekt som de har tidigare och han rekommenderar det också för andra. De letar aktivt efter fler idéer om hur man använder programmet.

”Infrakit fungerar bra för att stödja planering och konstruktion, förbättra transparens, kvalitet och interaktion i dessa faser. Fördelarna med Infrakit betonas ju mer det tas som en del av projektets livscykel. ”

Olli Planting, huvuddesigner och BIM-koordinator i Sienikuja gataprojekt (Destia Oy)

Published 25.6.2019

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.