Prosjekterendes perspektiv i planlegging av kommunalt vegprosjekt

Målsetning

Målet med gateprosjektet i Oulu-kommune var å bruke Infrakit i alle fasene av det kommunale vegprosjektet:

  • planlegging,
  • anbudsutforming,
  • bygging 
  • og overlevering/sluttdokumentasjon.

Dette prosjektet er et godt eksempel på et gaterenoveringsprosjekt i et område som er dekket av en detaljert reguleringsplan, så det var godt egnet som et pilotprosjekt for Infrakit BIM Plattform.

Hva skulle bygges?

Prosjektet bestod i å modernisere 500m med kommunale gater (Sienikuja, Sienitie og Jäkäläntie), samt en stikkveg på 140m, Rouskutie. I tillegg bygge nye systemer for vannforsyning og avløp, belysning og overvannskloakk, samt renovering de eksisterende systemene.

Før byggestart var det et kick-off arrangement på modellbasert konstruksjon, der entreprenøren, planleggeren og byggherren var til stede.

Infrakit ble brukt gjennom hele livssyklusen til prosjektet: i gateplan og gatebyggingsplan, under anbudsfasen, i kvalitetskontroll og byggestøtte ved bygging av gaten, samt i overleveringsfasen av digital sluttdokumentasjon ( 2017-2019).

“The Sienikuja street project is a fine example of utilizing a model-based method all the way from planning up until construction and handover.” Ville Suntio, Destia Oy

Fordelene med å bruke Infrakit i prosjektet

Destia, som har ansvaret for prosjektets planlegging, brukte Infrakit først på terrengbesøk, teknisk undersøkelse og visualisering, så vel som med klientmiljøer og tredjeparter. I begynnelsen av planleggingsfasen opprettet de et prosjekt i Infrakit skytjeneste, der mappestrukturen for det digitale utdelingsmaterialet ble opprettet.

Å ha ett sentralt sted å samle prosjektdata, der man samtidig kan se på planer og design og ta det med ut i felt, forenkler kvalitetskontroll enormt.

Etter dette ble nødvendig materiale for prosjektets opprinnelige data lastet opp. Konsulent leverte dette direkte med drag&dropp fra sin CAD-programvare (Novapoint).

Sjekk av design

Ute på befaring ble prosjektet og dets opplastede materiale sett via Infrakit Tablet. I tillegg ble det tatt bilder, forskjellige designløsninger og innretningsalternativer ble vurdert og, når det ble nødvendig, ble det tatt flere terrengmålinger med en RTK-GPS-enhet (enkelt i Android App og automatisk synkroniert til modellen i Infrakit.

Ved teknisk undersøkelse og visualisering fungerte Infrakit som planleggingsstøtte f.eks. når du bruker forskjellige kartvisninger, når du ser på bakgrunn og planlegger kart en om gangen og oppå hverandre og når du ser tverrsnitt og lengdesnitt.

De viktigste fordelene med Infrakit er terrengbesøk, kvalitetskontroll under bygging og planleggingsstøtte. På terrengbesøk kan vi se forskjellige designalternativer og ta bilder og bygde målinger, noe som letter planleggingen. Dessuten kan Infrakit brukes i møter som et modellundersøkelsesverktøy. Forteller Destias utviklingssjef Olli Planting om fordelene med Infrakit.

Under byggefasen

Under bygging kan vi overvåke kvaliteten med automatisering av arbeidsmaskiner. For eksempel med de bygde målingene som genereres av innmålingsutstyr og maskinstyring, kan vi finne ut om en som-bygget er innenfor krav.

Det blir enkelt å se kvalitet og fremdrift i sanntid, rett i nettleser. Forteller Destias utviklingssjef Olli Planting

Vil du anbefale Infrakit på lignende prosjekter?

I følge Olli Planting vil Destia fortsette å bruke Infrakit i planleggingen av prosjekter, og han anbefaler det også for andre. De leter aktivt etter flere ideer om hvordan de kan bruke programmet.

“Infrakit fungerer godt i å støtte planlegging og konstruksjon, forbedre transparens, kvalitet og samhandling i disse fasene. Fordelene med Infrakit vektlegges jo mer det tas som en del av livssyklusen til prosjektet. ”

Olli Planting, Head Designer og BIM-koordinator i Sienikuja gateprosjekt (Destia Oy)

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.