NCC – Bergens spårväg

NCC är ett av norra Europas ledande företag inom konstruktion, infrastruktur och fastighetsutveckling. Koncernen har ca. 15 500 anställda och en årlig omsättning på 54 miljarder kronor (2019).

NCC arbetar för närvarande med sitt elfte uppdrag för Bergens spårväg. Uppdraget, som har fått namnet ”D14 Mindemyren”, har en total budget på 800 miljoner norska kronor och kommer att slutföras i juni 2022. Projektet kommer bland annat att bestå av omstrukturering av befintlig och etablering av en ny infrastruktur.

I det sammanhanget har vi pratat med undersökningsledaren Trond Ivar Nordal och kollegan från NCC, Morten Steine, eftersom vi var nyfikna på hur Infrakit har använts. Det här är första gången de använder systemet, så vi var naturligtvis glada över hur Infrakit initialt har hjälpt dem att komma igång med projektet.

Hur kom ni i kontakt med Infrakit?

Trond bekräftade att det fanns rykten om programvaran och att det var hans kollega och chefen för innovation på NCC, Mats Nyland, som rekommenderade att Infrakit skulle användas för detta projekt. NCC hade redan använt systemet i ett projekt på Eidsvoll.

Trond fortsatte att berätta att en av hans huvuduppgifter är produktion av maskinstyrningsdata, och vi var därför särskilt intresserade av att höra vilka erfarenheter han och hans team haft avseende detta, och naturligtvis inom andra områden där Infrakit använts.

Skalenliga bilder från luften

Med Infrakit har du möjlighet att ta bilder med din mobil som placeras på rätt plats. Trond säger att Infrakit har använts mycket för ortofoto, skalbilder som tagits från luften med hjälp av en drönare. Detta har varit ett plus eftersom alla haft tillgång till dessa foton, både de som planerar och byggledningen.

När alla har tillgång kan alla se var saker är i förhållande till vad de fotograferar, säger Trond.

Trond anger vidare att ortofoton är absolut nödvändiga i bakgrunden för projektet eftersom man sedan samlar in grundläggande data.

Det är mycket bra med ortofoton eftersom du alltid kan se var maskinerna är i drönarbilden.

Specifikt nämner han att ortofoton också är bra för vanliga maskinoperatörer på arbetsplatsen.

Maskinoperatörerna kan ange sitt namn och telefonnummer och sedan kan du se var de ringer från, säger Trond.

Snabba lösningar på problem

Tronds kollega från NCC, Morten Steine, tillägger att han och många andra använder Infrakit för olika arbetsuppgifter. Förutom att använda Infrakit för dataflöde mellan maskinstyrning används Infrakit också för riggnings- och framstegsplanering, säger han.

Sedan, som utgångspunkt, tar vi data från drönarfoton och undersökningslinjer/maskinstyrning. Detta sparar undersökningsgruppen arbete när det gäller var rutter går, etc., säger Morten.

Morten säger också att de aktivt använder Infrakit för att samordna arbetet och planera verksamheten genom att visa var konstruktioner och infrastruktur hamnar i förhållande till varandra och den aktuella situationen.

Dessutom kan man dokumentera framstegsstatus och visa planerade aktiviteter i byggnadsmöten, och genom att använda Infrakit på detta sätt är det möjligt att snabbt förklara, klargöra och lösa problem. Utan Infrakit skulle alternativet ha varit fysisk inspektion/mätning på plats, tillägger Morten.

En onlinelösning och bra support

Ett annan plus för Infrakit, som Trond nämner, är programvarans webbaserade lösning, vilket innebär att de flesta har enkel åtkomst.

Det är mycket bra att det är en webbaserad programvara. Du behöver inte installera någonting, alla har URL-åtkomst. Det är ett stort plus att du inte behöver installera någonting, du har åtkomst i både appen och en webbläsare, vilket är mycket bra.

I detta sammanhang kan Trond berätta att nya saker händer hela tiden tack vare den snabba utvecklingen, och att det nyligen kom en ny maskinstyrning till arbetsplatsen.

Så jag kontaktade Anders nu, och han svarade snabbt, och det tycker jag är väldigt bra. Med stöd får du ett svar direkt, mycket bra, säger Trond.

Infrakit är en BIM-plattform som erbjuder integration med alla byggmaskiner, och med den snabba utvecklingen på fältet är bra support mycket viktigt. Ett av Infrakits huvudmål är just att ge branschens bästa stöd. Infrakit tillhandahåller personlig service dygnet runt, bra och grundläggande utbildning, presentationer, webbseminarier, vägledningsmaterial och tydliga hjälpsidor. Vi tillhandahåller alltid kontinuerliga uppdateringar och lösningar om du behöver kundsupport.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.