NCC – Bybanen i Bergen

NCC er et av Nord-Europas ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling. Konsernet har ca. 15 500 ansatte og en årlig omsetning på 54 mrd SEK (2019).

For tiden jobber NCC med sitt 11.- oppdrag for Bybanen i Bergen. Oppdraget, som har fått navnet “D14 Mindemyren”, har en totalramme på 800 millioner NOK, og skal stå ferdig i juni 2022. Prosjektet vil blant annet bestå av omlegging av eksisterende og etablering av ny infrastruktur.

Vi har i den anledningen tatt en prat med stikningsleder Trond Ivar Nordal og kollega fra NCC, Morten Steine, da vi var nysgjerrige på hvordan Infrakit har blitt brukt. Dette er første gangen de anvender systemet, så vi var selvfølgelig spente på hvordan Infrakit innledningsvis har hjulpet dem på vei med prosjektet.

Hvordan ble dere kjent med Infrakit?

Trond kunne opplyse om at det verserte rykter om programvaren, og at det var kollega og Head of Innovation i NCC, Mats Nyland, som anbefalte bruken av Infrakit til dette prosjektet. NCC hadde nemlig allerede tatt i bruk systemet i et prosjekt på Eidsvoll.

Trond fortalte videre at en av hans hovedoppgaver er produksjonen av maskinstyringsdata, og vi var derfor spesielt interessert i å høre hvilke erfaringer han og teamet hans hadde gjort seg rundt dette, og selvfølgelig andre områder hvor Infrakit ble tatt i bruk.

Målestokkriktige bilder fra lufta

Med Infrakit har man muligheten til å ta bilder med mobilen som legges på rett plass. Trond forteller at Infrakit hadde blitt mye brukt til ortofoto, målestokkriktige bilder tatt fra lufta ved hjelp av drone. Dette har vært et pluss da alle hadde fått tilgang på disse bildene, både de som planlegger og anleggsledelsen.

Når alle har tilgang, kan alle se hvor ting kommer i forhold til det de fotograferer, sier Trond.

Trond forteller videre at ortofoto er helt nødvendig i bakgrunnen for prosjektet fordi man da henter inn grunndata.

Det er meget kjekt med ortofoto fordi man til enhver tid kan se hvor maskinene er i dronebildet.

Spesifikt nevner han at ortofoto er kjekt for de faste maskinførerne på arbeidsplassen.

Maskinførerne kan legge inn navn og telefonnummer, og så kan man se hvor de ringer fra, sier Trond.

Raske løsninger på problemstillinger

Tronds kollega fra NCC, Morten Steine, legger til at han og mange andre bruker Infrakit til forskjellige arbeid . I tillegg til å bruke Infrakit til dataflyt mellom maskinstyring, brukes også Infrakit til rigg- og framdriftsplanlegging, forteller han.

Da tar vi utgangspunkt i data fra dronefoto og stikningslinjer/maskinstyring. Dette sparer stikning for arbeid når det gjelder hvor traseer går osv., sier Morten.

Morten forteller også at de bruker Infrakit aktivt til å koordinere arbeidet og planlegge drift ved å vise hvor konstruksjoner og infrastruktur havner i forhold til hverandre og den nåværende situasjonen.

I tillegg kan man dokumentere framdriftsstatusen og vise planlagte aktiviteter i byggemøter, og ved å bruke Infrakit slik, er det mulig å raskt forklare, avklare og løse problemstillinger. Uten Infrakit ville alternativet vært fysisk inspeksjon/måling på anlegget, legger Morten til.

En nettbasert løsning og god support

Et annet plusspoeng ved Infrakit, som Trond nevner, er programvarens nettbaserte løsning, noe som gjør at de fleste har enkel tilgang.

Det er veldig bra at det er en webbasert programvare. Man trenger ikke installere noe, alle har nettadressetilgang. Det er et stort pluss at man slipper å installere noe, man har tilgang i både app og nettleser, noe som er veldig bra.

Trond kan i den sammenheng fortelle at det skjer nye ting hele tiden grunnet den raske utviklingen, og at det for kort stund siden allerede kom en ny maskinstyring på arbeidsplassen.

Så jeg kontaktet Anders nå, og han svarte raskt, og jeg synes det er veldig bra. Hos support får man svar med en gang, veldig bra, sier Trond.

Infrakit er en BIM-plattform som har integrasjon med alle anleggsmaskiner, og med den raske utviklingen i feltet er det svært viktig med god support. Et av Infrakits hovedmål er nettopp det, å stille med bransjens beste support. Infrakit stiller med personlig service 24/7, god og grunnleggende opplæring, presentasjoner, webinarer, veiledende materiale og oversiktlige hjelpesider. Vi stiller alltid opp med kontinuerlige oppdateringer og løsninger dersom du har behov for kundesupport.

Du kan lese mer om Infrakits app her: Infrakit FIELD™

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.