Bangs Oppmåling AS

Einar Gladhaug berömmer Infrakit som en samarbetsplattform för olika yrkesgrupper som är involverade i väg- och vatten- och avloppsprojekt. Einar var tidigare sektionschef vid norska vägförvaltningen och nu VD för Bangs Oppmåling AS.

Vi pratade med VD Einar Gladhaug om hans erfarenheter med Infrakit. Gladhaug har en magisterexamen i geomatik från Ås universitet och har tidigare arbetat som sektionschef för landmätning vid det norska Statens vegvesen under en period av 10 år. Det var i denna roll som han först blev bekant med Infrakit.

När han tog över Bangs kartläggningsfunktion i Lillehammer i februari i år kontaktade han Infrakit. Avseende bakgrunden till detta förklarar han att:

Vi behövde en leveransplattform där kunderna kunde se data själva och kontrollera att de hade fått allt som beställdes. Det fanns inget behov av tunga program, utan ett som kunde visa enkla mätningar och 3D-modeller

Fördelarna med detta system är att det läser formatet det levereras i och ser de olika datamängderna i sin helhet. Detta gör det lättare för kunden att hitta användningen av data. Arkitekter kan ofta ha sin egen programvara, medan byggledare och ingenjörer inte alltid har den.

Han anser att ett system som Infrakit verkligen spelar en viktig roll i den norska byggbranschen.

“Det är många människor som är involverade i alla typer av projekt, och de kommer från olika discipliner. Vi har geologer, byggledare, lantmätare och andra. Då behöver vi en samarbetsplattform, helst med låg användartröskel. Detta innebär att både de som designar och de som utför får se samma data. Infrakit löser detta problem på ett unikt sätt.”

Infrakit hjälper till att professionalisera vårt företag och ger våra kunder extra service, enligt Gladhaug. De har provat några andra lösningar. Dessa har dock inte fungerat alls lika bra.

Bangs Oppmåling AS, baserat i Lillehammer, utför mät- och kartläggningsarbete över hela Norge, med Östlandet som huvudområde. Projektplattform. “Bangs” har lång och omfattande erfarenhet av alla typer av geomatikuppdrag och använder Infrakit i flera projekt.

När det gäller digitalisering inom byggbranschen i allmänhet tror han att det finns mycket kvar att göra. Även om vi ser fler och fler surfplattor i fältet, finns det också många som fortfarande använder pappersritningar.

”Ritningsrevisioner utförs varje dag. Om du får en gammal ritning kan det snabbt gå fel. Om du använder Infrakit har alla den senaste tillgängliga versionen. Oavsett om det är PDF-ritningar, DWG-kartor eller 3D-modeller. Infrakit är både GIS och BIM. När nya versioner läggs till tas de gamla uppgifterna bort samtidigt. Detta är inte alltid fallet med fysiska ritningar.”

Visualiseringar i form av 3D-modeller och kartor är också för många mer användarvänliga än rader med siffror och tabeller. Och när allt finns på surfplattan är det lätt att ta med sig det du behöver när du är på resa eller inspektion.

På frågan vad som krävs för att få människor att använda digitala lösningar säger han att en låg användartröskel är nödvändig.

“Svårighetsgraden för användargränssnittet är avgörande för de flesta.”

Men när det gäller Infrakit som ett insiktsverktyg ser han att fler och fler människor blir intresserade.

”Människor behöver bara bli övertygade om att detta är användbart för dem. Infrakit är genial som leveransportal.”

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.