Bangs Oppmåling AS

Einar Gladhaug roser Infrakit som samhandlingsplattform for ulike yrkesgrupper involvert i veg og VA prosjekt. Einar var tidligere seksjonssjef i Statens Vegvesen og nå daglig leder i Bangs Oppmåling AS.

Vi har snakket med daglig leder Einar Gladhaug om hans erfaringer med Infrakit. Gladhaug har mastergrad i geomatikk fra Universitet i Ås og har tidligere jobbet som seksjonssjef for landmåling i Statens Vegvesen i en periode på 10 år. Det var i denne jobben han først ble kjent med Infrakit.

Da han overtok Bangs oppmåling på Lillehammer i februar i år, tok han kontakt med akkurat Infrakit. Om bakgrunnen for dette forklarer han at:

«Vi måtte ha en leveranseplattform hvor kundene selv kunne se dataene og sjekke at de hadde fått alt som var bestilt. Det var ikke behov for tunge programmer, men et som kunne vise enkle innmålinger og 3D-modeller».

Fordelene med dette systemet er at det leser det formatet det leveres i og ser helheten i de forskjellige datasettene. Det gjør det lettere for kunden å finne bruksområdene til dataene. Arkitekter har kanskje sine egne programvarer, mens byggeledere og ingeniører ikke alltid har det».

Han mener at et system som Infrakit absolutt spiller en vesentlig rolle i norsk anleggsbransje.

«Det er mange personer involvert i alle typer prosjekt, og de kommer fra ulike fagområder. Vi har geologer, byggeledere, landmålere og andre. Da trenger vi en samhandingsplattform, helst med en lav brukerterskel. Det gjør at både de som prosjekterer og de som utfører får se de samme dataene. Dette problemet løser Infrakit på en unik måte.».

Infrakit er med på å profesjonaliseren vår bedrift, og gir våre kunder ekstra service mener Gladhaug. De har prøvd noen andre løsninger. Disse har imidlertid på langt nær fungert like godt.

Bangs Oppmåling AS, med sete i Lillehammer, foretar oppmålings- og stikningsarbeid over hele Norge, med Østlandet som hovedområde. ”Bangs” har lang og bred erfaring med alle typer geomatikkoppdrag, og bruker Infrakit i flere prosjekter.

Når det gjelder digitalisering i anleggsbransjen generelt, mener han det er mye som gjenstår. Selv om det stadig er flere nettbrett å se ute i feltet, er det også mange som fortsatt bruker papirtegninger.

«Tegningsrevisjoner utføres hver dag. Får du en gammel tegning, kan det fort gå galt. Bruker du Infrakit har alle tilgjengelig siste versjon. Enten det er PDF tegninger, DWG-kart eller 3D-modeller. Infrakit er både GIS og BIM. Når nye revisjoner legges inn så fjernes de gamle dataene samtidig. Dette er ikke alltid tilfellet med fysiske tegninger».

Visualiseringer i form av 3D-modeller og kart er også for mange mer leservennlig enn rekker med tall og tabeller. Og når alt ligger på nettbrettet, er det enkelt å frakte med seg det man trenger når man er på tur eller befaring.

Når han blir spurt om hva som skal til for å få folk til å ta i bruk digitale løsninger, sier han at en lav brukerterskel er essensielt.

«Vanskelighetsgraden på brukergrensesnittet er avgjørende for de fleste».

Men når det gjelder Infrakit som innsynsverktøy, ser han at stadig flere blir interessert.

«Folk må bare overbevises om at dette er matnyttig for dem. Infrakit er genialt som en leveranseportal».

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.