Autodesk ja Infrakit yhdistävät infra projektinhallinnan ja rakentamisen

Esteetön tiedonkulku on projektin onnistumisen avain koko sen elinkaaren ajan. Sidosryhmille on tärkeää, että projekteissa käytetään avointa tiedonsiirtoformaattia, joka parantaa yhteistyötä ja vähentää tiedon katoamisen mahdollisuutta ja uudelleenkeräämisen tarvetta.
Autodesk ja Infrakit ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on poistaa projektin eri vaiheiden välisiä tiedonkulun pullonkauloja avointa dataa käyttävien tiedonsiirtomuotojen avulla. Infrakit mahdollistaa nyt 3D-mallien käyttämisen Autodeskin Autodesk® Civil 3D®- ja Autodesk® InfraWorks® -suunnittelutyökaluissa. 3D-malleja voi käyttää ja validoida rakennustyömailla Infrakitin pilvialustan kautta.

Integroinnin ansiosta käyttäjät voivat lähettää tarkistettuja suunnitelmia kentällä käytettäviin ohjelmistoihin kuten koneohjausjärjestelmiin ja varmistaa, että projekti etenee suunnitellulla tavalla. Koneohjausjärjestelmäkäyttää eri lähteistä kuten 3D-malleista saatavaa dataa rakennuslaitteiden ohjaamiseen maarakentamisen aikana. Ratkaisu parantaa turvallisuutta, tehokkuutta, laatua, optimoi ajankäyttöä sekä vähentää ympäristövaikutuksia ja kustannuksia.

Yhteistyö ja kehittyneet avoimet tiedonsiirtoformaatit mahdollistavat yhtenäisemmän datan ja tiedon käsittelyn suunnittelusta rakentamiseen. Projektin onnistumiselle on tärkeää, että asiakkaalla on parhaat mahdolliset työkalut yhteistyöhön ja saumattomaan tiedonkulkuun alihankkijoiden ja palveluntarjoajien kanssa.

“buildingSMART-yhteistyöfoorumi on työskennellyt yhdessä sidosryhmien ja Railway Roomin kanssa tavoitteena kehittää infrastruktuurille IFC (Industry Foundation Classes) -standardia sisältäen tiet, sillat, merenkulun ja rautatiet. Tiedonsiirron kehittämiselle on selkeä tarve eri alojen välillä sekä projektin elinkaaren läpi. Voimme käyttää kehittyvää teknologiaa hyödyksemme, mikä poistaa tarpeen kerätä dataa uudelleen projektin eri vaiheissa” sanoo Marek Suchocki, buildingSMART International -yhteistyöfoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja ja Autodeskin maailmanlaajuisten liiketoimintojen kehitysjohtaja. “Teknologiaratkaisujen valmistajat ovat olleet täysillä mukana tämän kansainvälisen standardin kehittämisessä, testaamisessa ja käyttöönotossa. Saumaton tiedonsiirto edistää avointen formaattien käyttöä, mikä vaikuttaa projektin onnistumiseen ja vähentää virheitä. Koko infrastruktuurin alasta tulee tuottavampi ja kestävämpi tulevaisuutta silmällä pitäen.

Viestintäkatkosten poistaminen projektin eri vaiheissa auttaa optimoimaan resurssit ja minimoimaan kalliiksi tulevat virheet ja saamaan nopeasti käyttöön uusimmat suunnitelmat ja aikataulut. Infrakitiä käyttävät asiakkaat hyötyvät siitä, että Civil 3D- ja InfraWorks-suunnittelumallit voidaan synkronoida koneohjausjärjestelmien kanssa. Tämä saumaton ratkaisu parantaa laatua ja auttaa seuraamaan ajantasaisesti kentällä tapahtuvaa työskentelyä. Kaiken lisäksi tiedot dokumentoidaan tarkasti järjestelmään, josta ne voidaan välittää helposti projektin johtajille digitaalisessa muodossa.

“Teemme Autodeskin kanssa erityisen mielellämme yhteistyötä, koska se on toimialamme johtava yritys. Tarjoamme yhteisille asiakkaillemme edistyneen tiedonsiirtoratkaisun, joka kattaa koko projektin elinkaaren suunnittelusta rakentamiseen.” – Teemu Kivimäki, perustaja ja toimitusjohtaja,Infrakit Group Oy. “Monet asiakkaat käyttävät molempien yritysten tuotteita ja haluavat työnkulun optimoivan ratkaisun, joka perustuu saumattomaan tiedonsiirtoon.”

“Suunnittelun ja rakentamisen työnkulkujen yhdistyminen sekä arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalan digitaalinen muutos tuovat lisäarvoa infrastruktuuriprojekteihin. Pystymme auttamaan asiakkaitamme tämän arvon toteuttamisessa yhdessä Infrakitin kanssa” – Eric DesRoche, johtaja, AEC Design Strategy, Autodesk.

Autodesk

Autodesk muuttaa tavan, jolla maailma suunnitellaan ja rakennetaan. Teknologiamme tarjoaa ratkaisut arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun, rakentamisen, tuotesuunnittelun, teollisen valmistamisen, median ja viihteen pieniin ja suuriin tarpeisiin. Autodeskin ohjelmistot auttavat asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan kaikille paremman maailman ympäristöystävällisemmästä rakentamisesta älykkäisiin tuotteisiin. Lisätietoja: www.autodesk.com

Infrakit

Infrakit on alansa edistynein digitaalinen alusta, joka lisää infrastruktuurirakentamisen tuottavuutta. Toimintaamme ohjaava tavoite on kestäväinfrarakentaminen. Pystymme vähentämään myös projektin kokonaiskustannuksia jopa 20 prosenttia. Asiakkaitamme ovat muiden muassa johtavimmat rakennusyritykset ja infrastruktuurin rakentajat. Olemme auttaneet asiakkaitamme digitalisoimaan infraprojektejaan vuodesta 2010 lähtien. Infrakitin avulla on rakennettu infrakohteita yli 30 miljardilla eurolla yli 2000 hankkeessa 11 maassa.

Damyanti Rathore
December 3, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.