Autodesk og Infrakit jobber sammen for å integrere prosjektering og anleggsfasen av infrastrukturprosjekter

For bedre informasjonsflyt gjennom prosjektets livssyklus, krever interessenter åpne formater som forbedrer samarbeidet og reduserer risikoen for å miste og rekompilere data.
Autodesk og Infrakit etablert et samarbeid for å bygge bro mellom prosjektfaser med åpne formater for datautveksling. Infrakit vil nå muliggjøre bruk av 3D-design fra Autodesks sivilingeniørdesignverktøy, Autodesk® Civil 3D® og Autodesk® InfraWorks®. Brukere kan utnytte og validere 3D-prosjekteringen i byggearbeid gjennom Infrakit-skyplattformen.

Denne integrasjonen med Autodesks ledende teknologier vil tillate kunder å videresende kontrollerte prosjekteringer til feltløsninger som Machine Control systems (MC) gjennom Infrakit for å lage og sikre felles forståelse blant interessenter. MC bruker data fra kilder som 3D-modeller for å veilede anleggsutstyr under jordarbeid. Brukere kan sikre forbedring av sikkerhet, effektivitet og kvalitet samtidig som de reduserer miljøpåvirkninger, tidsplan og kostnader.

Dette samarbeidet, sammen med fremgang i åpne formater for datautveksling, muliggjør flere tilkoblede data- og informasjonsarbeidsflyter fra prosjektering til konstruksjon. Det å forbedre kundenes evne til å samarbeide og sikre sømløs flyt av informasjon uavhengig av leverandører og tjenesteleverandører, er avgjørende for nøyaktighet og aktualitet av prosjektresultater.

«BuildingSMART Infrastructure Room har jobbet med interessenter fra bransjen og Railway Room for å utvikle IFC (Industry Foundation Classes) -utvidelser for infrastruktur for å inkludere veier, broer, sjø- og jernbaneenheter. Det er et klart behov for å forbedre informasjonsutveksling mellom disipliner og på tvers av prosjektets livssyklus og inn i aktivadrift, for å utnytte forbedrede teknologiske evner uten behov for å gjenskape data på hvert trinn», sier Marek Suchocki, leder av buildingSMART International Infrastructure Room Project Steering Committee og global forretningsutviklingssjef for Autodesk. «Teknologileverandører har vært fullt engasjert i utviklingen, testingen og implementeringen av denne internasjonale standarden for å bedre demonstrere sømløs datautveksling som vil forbedre bruken av åpne formater. Det resulterer i bedre prosjektresultater og færre feil eller omarbeidelser. Dette vil til syvende og sist gjøre hele infrastrukturbransjen mer produktiv og bærekraftig, noe som lover godt for fremtiden.»

Sammenkobling av kommunikasjonshullene mellom prosjektfasene hjelper interessenter med å unngå bortkastede ressurser og dyre feil, og gir dem de nyeste planene og agendaene. Kunder som bruker Infrakit kan nå dra nytte av å synkronisere designmodeller fra Civil 3D og InfraWorks med maskinkontrollsystemer. Denne sømløse tilnærmingen vil forbedre kvaliteten og overvåke as-built fremgangen, som rapporteres fra feltet i sanntid. Når kvalitetsdokumentasjon bygges opp i systemet, kan den i tillegg enkelt overleveres til ressursinformasjonsadministrasjon – digitalt.

«Vi er glade for å samarbeide med Autodesk, en teknologileder i vår bransje, for å gi våre felles kunder forbedret dataflyt fra projekteringsfasen til byggefase», sier Teemu Kivimäki, grunnlegger og administrerende direktør i Infrakit Group Oy. «Mange kunder bruker produkter fra begge selskapene, og ønsker å bygge en arbeidsflyt som krever flytende dataoverføring mellom dem».

«Konvergensen av arbeidsflyter for projektering og konstruksjon kombinert med den digitale transformasjonen av AEC-bransjen, gir stor verdi til infrastrukturprosjekter. Vi er glade for å være i en posisjon til å hjelpe kundene våre med å realisere denne verdien gjennom vårt samarbeid med Infrakit», sier Eric DesRoche, seniorleder AEC-projekteringsstrategi hos Autodesk.

Om Autodesk

Autodesk endrer hvordan verden utformes og lages. Vår teknologi spenner over arkitektur, ingeniørarbeid, konstruksjon, produktprosjektering, produksjon, media og underholdning. Den gir innovatører overalt mulighet til å løse store og små utfordringer. Fra grønnere bygninger til smartere produkter til mer fascinerende storfilmer, Autodesk-programvare hjelper kundene våre med å prosjektere og lage en bedre verden for alle. Finn ut mer hos www.autodesk.com

Om Infrakit

Infrakit er en bransjeforvandlende digital plattform, laget for å øke produktiviteten innen infrastrukturkonstruksjon. Vi er drevet av målet om en bærekraftig bærekraftig infrabransje – samtidig som vi tilbyr 20 % besparelse i totale prosjektkostnader. Kundene våre inkluderer verdens mest avanserte byggeselskaper og infrastruktureiere. Siden 2010 har vi hjulpet kundene våre med å digitalisere sine infraprosjekter. Over 30 milliarder dollar med infrastruktur er bygget med Infrakit i mer enn 2000 prosjekter i 11 land.

Damyanti Rathore
December 3, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.