Project aan rijksweg 4 tussen Kirri en Tikkakoski – 8 maanden eerder dan voorzien, en binnen het budget opgeleverd – De toezichthouder blikt terug op het project

Het project aan rijksweg 4 werd acht maanden vroeger dan gepland voltooid, zonder bijkomende kosten. Infrakit was onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de werf en de kwaliteitsopvolging van het volledige project. Wij hebben de toezichthouder van Destia, Markku Palkama geïnterviewd over de inzet van Infrakit bij projectbeheer en de kwaliteitsopvolging in realtime.

Achtergrondinformatie over het project

Het project in opdracht van het Finnish Transport Infrastructure Agency, dat in 2018 werd opgestart, moest in 2023 voltooid zijn. Het project bestond uit de renovatie van rijksweg 4 tussen Kirri, Jyväskylä, en Vehniä, Laukaa. Tussen Kirri en de Makkarajoki-rivier loopt de snelweg door een nieuw bedding, waar deze tussen de Makkarajoki-rivier en het meerlaagse Vehniä-knooppunt overgaat in de bestaande bedding.

Rijksweg 4 werd aangelegd als een 2+2 weg met een middenberm. Naast de snelweg wordt over het hele traject ook een parallelweg aangelegd.
(Destia.fi)

Rijksweg 4 maakt deel uit van het nationale TEN-T-verkeersnetwerk. Het aantal voertuigen op rijksweg 4 bij Kirri bedraagt ongeveer 20.000 per dag, waarvan 10% zwaar verkeer. Rijksweg 4 is één van de belangrijkste routes voor zwaar verkeer in Finland. (Väylä.fi)

Projectdoelstellingen:

• Verbetering van de verkeersstroom en de verkeersveiligheid

• Betere voorwaarden voor zwaar verkeer creëren

• Betere voorwaarden voor de bedrijfsactiviteiten in de regio

• Betere wandel- en fietsroutes aanleggen

Markku Palkama vertelt ons meer over het verloop van het project vanuit het oogpunt van de aannemer.

Infrakit heeft onze werkprocessen goed ondersteund in termen van modelgebaseerde kwaliteitsopvolging. Het is ons belangrijkste instrument, dat gebruikt wordt door de hele projectorganisatie.

De toepassingen en functies van Infrakit

Infrakit was het belangrijkste instrument voor het overbrengen van modellen naar machines, en we gebruikten het bijvoorbeeld ook om modellen te delen met de werven. We ondervonden enkele problemen bij de integratie van verschillende machinegerelateerde besturingssystemen, maar konden dit oplossen door het formaat aan te passen en gebruik te maken van twee verschillende Infrakit-projecten.

We gebruikten de functie voor het traceren van hoeveelheden en volumes, en de applicatie Trucks om afstanden voor het vervoer van steenmaterialen te berekenen, om de hoeveelheden te bepalen die de aannemer gespreid in rekening moest brengen.

Onze toezichthouders beschikten over hun eigen meetapparatuur om de modellen ter plaatse te raadplegen en bepaalde dingen te markeren en te meten. Dankzij dit hulpmiddel hebben we bepaalde terugkerende limieten kunnen doorbreken. Tegenwoordig is er minder sprake van “deze opdracht is jouw verantwoordelijkheid en deze de mijne” en denken we meer in de richting van “we maken allemaal samen deel uit van dit omvangrijke project”, hoewel er natuurlijk nog steeds taken zijn die onder de verantwoordelijkheid van bepaalde mensen vallen, we doen er gewoon niet meer zo moeilijk over. Toezichthouders kunnen nu veel zelfstandiger te werk gaan, in situaties waar bijvoorbeeld gewoonlijk een landmeter aan te pas komt.

De dingen verlopen makkelijker wanneer men een oplossing gebruikt waarmee iedereen steeds toegang heeft tot dezelfde informatie. In dat opzicht is het werk geëvolueerd en de aanpak verschilt wezenlijk ten opzichte van het verleden.

Gewijzigde werkwijze

Dit project heeft onze werkrelatie met Infrakit niet veranderd, gezien we reed slang gebruik maken van hun diensten. Bij vorige projecten waar ik deel van uitmaakte, werd Infrakit vooral ingezet voor toezicht, terwijl Infrakit bij dit project door de hele projectorganisatie werd gebruikt. Nu werd Infrakit ook actief ingezet voor de werkplanning, voor het raadplegen van modellen in situ, en voor het controleren, monitoren en goedkeuren van as-built metingen.

“In het verleden werd Infrakit vooral gebruikt door landmeters, terwijl Infrakit bij dit project door de hele projectorganisatie werd gebruikt.”

Het kwaliteitsteam van het Finnish Transport Infrastructure Agency zorgde normaliter voor alles wat te maken heeft met goedkeuringen. Aangezien dit echter een ECI-project betrof, moesten we de kwaliteit ook aan de klant kunnen voorleggen. Dit omvat het informeren van de klant over wat goedgekeurd en aan ons opgedragen is en wanneer we de oplevering kunnen afronden.

Uitdagingen

Initieel ondervonden we enkele problemen bij de integratie van verschillende machinegerelateerde besturingssystemen, daar we de as-built metingen niet konden delen. Infrakit loste dit probleem op door een extra Infrakit-project aan te maken voor de as-built metingen, die handmatig konden worden overgezet naar het hoofdproject middels een wijziging in het coördinatensysteem.

Grootste voordelen

Als verantwoordelijk toezichthouder voor de kwaliteit hou ik me het meest bezig met deze as-built metingen en de realtime beschikbaarheid ervan. Uiteraard speelde het gebruik van orthofoto’s en -lagen ook een belangrijke rol bij de projectplanning, het toezicht op de werkzaamheden en de kwaliteitsopvolging. We hebben een aanzienlijk aantal orthofoto’s van drones gebruikt en er 360-beelden van gemaakt. Deze waren bepalend voor het toezicht op de werf en het situationeel inzicht.

De onlangs toegevoegde functie die het gelijktijdige gebruik van verschillende kaartlagen mogelijk maakt, waar we helaas weinig tijd voor hadden tijdens het project, zal ons in de toekomst helpen om vergelijkingen te maken. Zoals ik eerder aanhaalde, is het feit dat mensen uit verschillende teams nu toegang hebben tot dezelfde informatie een onmiskenbare verbetering voor de informatiestroom, en daar hebben we voordeel uit gehaald.

“Infrakit legt een vertrouwensbasis tussen de klant en de aannemer door bijvoorbeeld de realtime overdracht van gegevens tussen het kantoor en de bouwplaats en tussen alle betrokken partijen.

Aan iemand die overweegt om Infrakit aan te schaffen, zou ik vertellen dat Infrakit ons in staat heeft gesteld om in realtime gegevens over te brengen tussen het kantoor en de bouwplaats en tussen alle betrokken partijen. Het ondersteunt onze modelgebaseerde kwaliteitsopvolging, en is toegankelijk voor alle bij het project betrokken partijen, wat een vertrouwensbasis schept tussen klant en aannemer. Bovendien maakt het systeem het in realtime traceren van materiaalvolumes mogelijk met behulp van gebruiksvriendelijke tabellen en transportopvolging via de Trucks-app.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.