Infrakit deltar i byggingen av Jokeri-bybanen

Jokeri-bybanen er en 25 kilometer lang jernbaneforbindelse mellom Itäkeskus i Helsingfors og Keilaniemi i Espoo. Byrådene i Helsingfors og Espoo vedtok en prosjektplan i 2016. Den utgjorde grunnlaget for planlegging og igangsetting av Jokeri-bybaneprosjektet i juni 2019. Busslinje 550 går langs den samme rute, og er den travleste i Helsingfors-regionen. Ingen busser vil kunne takle den økende trafikkmengden. Jokeri-bybanen erstatter buss 550, som for tiden brukes av rundt 40 000 mennesker daglig. Jokeri-bybanen forventes å bli brukt i omtrent 91 000 turer på hverdager i 2030, og stige til 125 000 innen 2050. Byggetrinnet av Jokeri-bybanen forventes å være ferdig i 2023, med trafikk fra 2024.

Jokeri-bybanen forventes å bli brukt i omtrent 91 000 turer på hverdager i 2030, og stige til 125 000 innen 2050.

En såkalt alliansemodell blir brukt ved planlegging og bygging av Jokeri-bybanen. Det betyr at kundene, prosjektørene og entreprenørene oppretter en felles organisasjon. Kundene er byene Helsinki og Espoo. Etter offentlig anbud ble Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy og NRC Group Finland Oy valgt til prosjektering. Konstruktørene er YIT Oy og VR Track Oy.

Jokeri-bybanens byggeplass. Bilde: Jokeri-bybanen

Tomi Mäkelä fra YIT, som fungerende landmålerleder hos Jokeri-bybanen, er også en Infrakit-hovedbruker. Mäkelä ser mange fordeler med å bruke Infrakit i dette modellbaserte prosjektet. “Vi bruker mange bilder i konstruksjonen. Veiledere, ansatte og gravemaskinoperatører laster opp en jevn strøm av bilder fra byggefremgangen til Infrakit. Vi har for tiden mer enn 10 000 bilder av prosjektet. Dette er et stort tall som blir større hele tiden. Vi lager mapper for bildene. Det er også gjort så enkelt som mulig å legge til bilder i mappene.”

“Vi har for tiden mer enn 10 000 bilder av prosjektet”

Tomi Mäkelä, hovedmåler, Jokeri-bybanen

Linnoitustie, Espoo Leppävaara, bilde: Jokeri-bybanen

Infrakit gjør også samarbeidet lettere innad i alliansen. “HSY kan se fotografier og ferdige rørledningsnettverk gjennom Infrakit. Bilder gir verdifull informasjon om hvordan konstruksjonen skrider frem. Infrakits ortofoto får skryt, siden de gir et oppdatert situasjonsbilde”, sier Mäkelä. “I implementeringsfasen kan veilederne med Infrakit også se bilder og situasjonsbilder fra byggeplassen på nettbrettene sine.”

“HSY kan se fotografier og ferdige rørledningsnettverk gjennom Infrakit. Bilder gir verdifull informasjon om hvordan konstruksjonen skrider frem. Infrakits ortofoto får skryt, siden de gir et oppdatert situasjonsbilde”, sier Mäkelä.

Bygging av Jokeri-bybanen er et omfattende prosjekt, som må ta hensyn til en lang rekke problemstillinger. “For eksempel lager vi avstikker for 550-bussen og jobber med bygging på gatenivå, noe som tidvis kan gi utfordringer for fotgjengere og trafikkflyt. På den annen siden har folk forstått at det må være visse begrensninger og forsinkelser som følge av endrede trafikkordninger”, sier Mäkelä.

Infrakits kartvisning av Oulunkylä. Bilde: Jokeri-bybanen

Jokeri-bybanen tar miljøspørsmål på alvor. Det tas hensyn til viktige naturområder langs ruten. I tillegg til å gjøre natur- og miljøundersøkelser, har alliansen vurdert situasjonen for problemstillinger som tykkskallet elvemusling, flygende ekornhabitater og fremmede arter. I tillegg til å vurdere biodiversitetsspørsmål, må bygging for eksempel hensynta forurenset jord og områder som inneholder sulfat.

Jokeri-bybanens byggeplass ved siden av kjøpesenteret Sello. Bilde: Jokeri-bybanen

I likhet med Jokeri-bybanen, jobber Infrakit med å skape mer bærekraftig infrastrukturbygging. Infrakit Groups administrerende direktør, Teemu Kivimäki, foretrekker å dele mer bærekraftig infrastrukturbygging inn i tre deler. “På individnivå tilbyr vi infrastrukturbyggere et best mulig verktøy for datahåndtering. Infrakit lar kunder, prosjektører og byggere å få tilgang til samme sanntidsvisning, for å bruke data til konstruksjons- og kvalitetsvurderinger. Informasjonen blir enklere å dele, siden alle nødvendige konstruksjonsdata er tilgjengelige i en enkelt skytjeneste. Dermed spares både tid og materielle ressurser.

“Informasjonen blir enklere å dele, siden alle nødvendige konstruksjonsdata er tilgjengelige i en enkelt skytjeneste. Dermed spares både tid og materielle ressurser.”

Teemu Kivimäki, adm.dir. i Infrakit Group Oy
På samfunnsnivå kan vi gjøre vår del for å sikre at datahåndtering blir håndtert riktig. Dermed minimeres forsinkelser og uventede ekstra kostnader i prosjekter som kan være små eller veldig omfattende, for eksempel Jokeri-bybanen. Dette sparer naturressurser, og det blir lettere for sluttbrukere når byggetider ikke forlenges unødvendig. Fra et økologisk synspunkt inkluderer kjerneverdiene våre lavere utslipp og holdbar konstruksjon av høy kvalitet”, oppsummerer Kivimäki.

Se her for ytterligere løpende oppdatert informasjon om bygging av Jokeri-bybanen.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.