Infrakit mukana Raide-Jokerin rakentamisessa

Raide-Jokeri on noin 25 kilometrin pituinen pikaraitiolinja, jota rakennetaan Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille. Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyivät vuonna 2016 hankesuunnitelman, jonka pohjalta lähdettiin suunnittelemaan ja kesäkuussa 2019 rakentamaan Raide-Jokeria. Tällä hetkellä reitillä ajava bussilinja 550 on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity, ja tulevaisuudessa bussilinjan kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvaviin matkustajamääriin. Raide-Jokerilla tullaankin korvaamaan bussilinja 550, jolla matkustaa tällä hetkellä noin 40 000 henkeä vuorokaudessa. Raide-Jokerilla ennustetaan tehtävän noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa vuonna 2030, ja 125 000 matkaa arkivuorokaudessa vuonna 2050. Raide-Jokerin rakentamisvaiheen arvioidaan olevan valmis vuonna 2023, ja liikennöinti voidaan aloittaa näillä näkymin vuonna 2024.

Raide-Jokerilla ennustetaan tehtävän noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa vuonna 2030, ja 125 000 matkaa arkivuorokaudessa vuonna 2050.

Raide-Jokerin suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään niin kutsuttua allianssimallia, joka tarkoittaa käytännössä toteutustapaa, jossa sekä tilaajat, suunnittelijat että urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation. Tilaajina hankkeella ovat sekä Helsingin että Espoon kaupungit. Julkisen kilpailutuksen kautta suunnittelijaksi valittiin Ramboll Finland Oy, Sitowise Oy ja NRC Finland. Rakentajina toimivat YIT Oy ja VR Track Oy.

Raide-Jokerin rakennustyömaata. Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokerin tuotannossa toimiva mittauksen tekniikkavastaava, YIT:n Tomi Mäkelä on myös Infrakitin pääkäyttäjä hankkeessa. Mäkelä näkee paljon hyötyjä Infrakitin käytöstä tässä mallipohjaisessa hankkeessa. ”Hyödynnämme rakentamisessa paljon valokuvia. Työnjohto, työntekijät ja kaivinkoneen kuljettajat lisäävät kaikki jatkuvasti valokuvia rakennusprosessin vaiheista Infrakittiin. Meillä on tällä hetkellä yli 10 000 valokuvaa hankkeesta, joten määrät ovat suuria ja kasvavat koko ajan. Muodostamme kuville omat kansionsa. Valokuvien lisääminen kansioihin on myös tehty mahdollisimman helpoksi.”

“Meillä on tällä hetkellä yli 10 000 valokuvaa hankkeesta” -Tomi Mäkelä, mittauksen tekniikkavastaava, Raide-Jokeri

Linnoitustie Espoon Leppävaarassa, kuva: Raide-Jokeri

Infrakit helpottaa myös osaltaan allianssissa toimivien eri tahojen yhteistyötä. ”HSY voi seurata valokuvia ja toteutuneita putkiverkostoja Infrakitin kautta. Valokuvien avulla saamme kuvallista tietoa rakennusprosessin etenemisestä. Lisäksi mm. Infrakitin yhdistelmäortokuvia on kiitelty, sillä niistä saamme ajantasaista tilannekuvaa”, Mäkelä toteaa. ”Toteutusvaiheessa työnjohto pystyy myös seuraamaan työmaalla valokuvia ja tilannekuvaa Infrakitistä tablettien avulla.”

”HSY voi seurata valokuvia ja toteutuneita putkiverkostoja Infrakitin kautta. Valokuvien avulla saamme kuvallista tietoa rakennusprosessin etenemisestä. Lisäksi mm. Infrakitin yhdistelmäortokuvia on kiitelty, sillä niistä saamme ajantasaista tilannekuvaa”, Mäkelä toteaa.

Raide-Jokerin rakentaminen on mittava hanke, jossa tulee huomioida monia erilaisia osa-alueita. ”Rakennamme mm. poikkeusreittejä linjalle 550, ja kaupunkiympäristössä rakennamme myös katujen päälle. Jalankulkijoille ja liikenteelle tämä aiheuttaa välillä haasteita. Toisaalta ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä liittyen pakollisiin rajoitteisiin ja hidasteisiin sekä muuttuvia liikennejärjestelyitä kohtaan”, Mäkelä kiittelee.

Infrakitin karttanäkymä Oulunkylästä. Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokerin rakentamisessa on vahvasti läsnä myös ympäristöarvot. Rakentamisalueelle sijoittuu merkittäviä luontokohteita, jotka huomioidaan rakentamisessa. Luonto- ja ympäristöselvitysten lisäksi allianssi on tehnyt kartoituksia liittyen mm. vuollejokisimpukoihin, liito-oravien elinalueisiin sekä vieraslajeihin. Luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen ja huomioimisen lisäksi rakentamisessa tulee ottaa huomioon myös pilaantuneet maa-alueet ja alueet, joissa on esimerkiksi sulfaattia.

Raide-Jokerin työmaata Sellon edustalla. Kuva: Raide-Jokeri

Infrakit tukee Raide-Jokerin allianssin tavoin myös kestävämpää infrarakentamista. Infrakit Groupin toimitusjohtaja Teemu Kivimäki jakaisi kestävämmän infrarakentamisen kolmeen osa-alueeseen. ”Yksilötasolla pyrimme tarjoamaan infrarakentajille parhaan mahdollisen työkalun tiedonhallintaan. Infrakitin avulla tilaajat, suunnittelijat ja rakentajat pääsevät samaan reaaliaikaiseen näkymään, ja voivat hyödyntää yhdessä rakentamiseen ja laadun arviointiin vaadittavia tietoja. Kun rakentamiseen vaadittavat tiedot ovat kerättynä yhteiseen pilvipalveluun, tiedon jakaminen helpottuu ja säästyy myös ajallisia ja aineellisia resursseja.

“Kun rakentamiseen vaadittavat tiedot ovat kerättynä yhteiseen pilvipalveluun, tiedon jakaminen helpottuu ja säästyy myös ajallisia ja aineellisia resursseja.” -Teemu Kivimäki, toimitusjohtaja Infrakit Group Oy

Yhteiskunnan tasolla pystymme omalta osaltamme varmistamaan, että tiedonhallinta ja sitä kautta myös aikatauluviiveet ja yllättävät lisäkustannukset minimoidaan niin pienissä kuin isoissakin, Raide-Jokerin kaltaisissa hankkeissa. Tämä säästää myös luonnon resursseja ja toisaalta loppukäyttäjiä, kun työmaat eivät ole käynnissä tarpeettoman pitkiä aikoja. Ekologisesta näkökulmasta päästöjen minimoiminen ja laadukas, kestävä rakentaminen ovat meille ydinarvoja”, Kivimäki kiteyttää.

Lisätietoja ja päivittyvä Raide-Jokerin rakentamisen seuranta täältä.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.