Jani Sillanpää ansluter till Infrakit som Customer Success Manager

Jag heter Jani och jag började arbeta för Infrakit i maj.
Jag har studerat väg- och vattenbyggnad och miljövetenskap och teknik (BSc., Msc.). Jag har även tagit examen från Strategic Leadership Program vid Tammerfors universitet (eMBA).

Jag har arbetat nästan 25 år inom konsult- och ingenjörsföretag. Jag började som examensarbetare och designer och slutade i chefs- och SVP-positioner. Min tidigare arbetsgivare var FCG Finnish Consulting Group Ltd. Jag arbetade där i 12 år.

Jag har även viss erfarenhet av mjukvarubranschen. Under mina studieår utvecklade jag en rapporteringslösning för reningsverks drift- och myndighetsrapportering. Jag sålde den verksamheten till FCG när jag började där. I min affärsenhet hade vi ett FCG Smart-team som utvecklade och sålde programvara för rapportering/BI och nätverksmodellering.

Jag har varit intresserad av digitalisering och speciellt digitalisering av infrastrukturbyggande processer. Infrakit var ett väldigt intressant och banbrytande företag inom det området. Jag är glad att få vara med och göra denna förändring. Denna förändring är även betydande med tanke på ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Jag ser fram emot att göra den förändringen tillsammans med våra kunder.

Jag njuter av min fritid med familjen, sport, musik och utomhusaktiviteter.

Damyanti Rathore
August 24, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.