Jani Sillanpää starter hos frakit som Customer Success Manager

Jeg heter Jani og begynte å jobbe for Infrakit i mai.
Jeg har studert sivilingeniør og miljøvitenskap og teknologi (BSc., Msc.). Jeg ble uteksaminert fra Strategic Leadership-programmet ved Universitetet i Tampere (eMBA).

Jeg har jobbet nesten 25 år innen konsulent- og ingeniørbedrifter. Jeg begynte som avhandlingsarbeider og designer, og endte opp innen regissering- og SVP-stillinger. Min tidligere arbeidsgiver var FCG Finnish Consulting Group Ltd. Jeg jobbet der i 12 år.

Jeg har også litt erfaring fra programvarebransjen. I studieårene utviklet jeg en rapporteringsløsning for avløpsanleggets drifts- og myndighetsrapportering. Jeg solgte den virksomheten til FCG da jeg startet der. I min forretningsenhet hadde vi et FCG Smart-team som utviklet og solgte programvare for rapportering/BI og nettverksmodellering.

Jeg har vært interessert i digitalisering, og spesielt innen digitalisering av byggeprosesser for infrastruktur. Infrakit er et veldig interessant og banebrytende selskap innen det feltet. Jeg er glad for å være med på å gjøre denne endringen. Denne endringen er også betydelig ut fra et synspunkt om økonomisk og økologisk bærekraft. Jeg ser frem til å gjøre den endringen sammen med kundene våre.

Jeg bruker fritiden min på familie, sport, musikk og utendørsaktiviteter.

Damyanti Rathore
August 24, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.