Infrastrukturägare: effektivera byggprocessen genom att digitalisera den med en molnlösning

Det ökade trycket för hållbarhet och digitalisering i infrastruktursektorn väcker frågor hos infrastrukturägare. Hur kan man skydda högriskprojekt från misslyckad leverans samt hålla tidsschemat, budgeten och kvalitet i en offentlig upphandlingsmiljö?

Med Infrakit kan infraägare påskynda digitaliseringen genom en molnlösning och få tillgång till experttjänster som effektiverar verksamheten. När du använder Infrakit kommer du att få det du har upphandlat både i fråga om design och konstruktion. På vår molnplattform har du en visuell överblick över slutresultatet, både fysiskt och digitalt.

Verkligt mervärde skapas bland annat genom att tillhandahålla tekniskt stöd och tjänster för mallbesiktning. Vi hjälper dig skapa en kontinuerlig lägesbild för att visualisera ärenden som behandlas vid byggarbetsplatsens möten samt säkerställer produktionen av högklassiga resultatdata för att möta behoven inom projektdokumentation och kapitalförvaltning.

Infrakits breda utbud av integrationspartner ger dig möjlighet att fritt välja vilken mjukvara och utrustning du föredrar att använda.

Situationsmedvetenhet och lägesrapportering i realtid till hjälp i att avgöra tvister

Infrakit möjliggör en kartvy i realtid av projektets framsteg och status i alla projektfaser. Det här säkerställer att projektet slutförs som planerat och samtidigt skapas det dokumentation. På så sätt kan du bygga med mindre fel, korrigeringar och reklamationer.

Kadi Tuum, projektchef för den estniska transportmyndigheten säger: ”Ur ägarens perspektiv är det väldigt bekvämt att kunna registrera problem som har uppstått på kartan med tillhörande rutt under hela konstruktionsperioden. Det här gör det mycket lättare att identifiera orsakerna till fel och att lösa tvister under garantiperioden.”

Läs hennes intervju här.

Kortare projektleveranstid med besparingar i totala projektkostnader

Då alla projektpartner samtidigt har tillgång till samma information från design till eventuella ändringar av planerna kan projekt avancera snabbare utan att man behöver skicka runt information. Detta leder till besparingar i totala projektkostnader. Allt detta kan ske samtidigt som projektkvaliteten höjs.

 

Anssi Johansson
13th of September, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.