Infrakit ökar förtroendet för entreprenörerna i infrastrukturprojekt genom att tillhandahålla realtidsinformation

Entreprenörer behöver tillgång till all projektinformation för att uppfylla projektägarnas krav, och det är där Infrakit kan hjälpa till. Infrakit omvandlar dina projekt till mer kontrollerade processer som möjliggör ett mer harmoniserat arbetssätt.

En vanlig utmaning för entreprenörer är att hålla sig inom budgeten och tidsschemat, samtidigt som infrastrukturägarens krav uppfylls. Infrakit sertill att alla parter i infrastrukturprojektet arbetar med de senaste planerna och aktuellt schema för att undvika resursslöseri och att dyra fel uppstår, samtidigt som du har möjlighet att fakturera för allt extraarbete.

Genom att ha tillgång till realtidsinformation är du ständigt uppdaterad om allt som sker på byggarbetsplatsen i syfte att öka tilliten i hela organisationen.

”Det är enkelt på dessa grunder: genom öppenhet och insyn kan man följa hur projektet fortskrider och arbetstiden nyttjas på ett mer effektivt sätt än tidigare.”
Jag ser inga andra alternativ för hur infrastrukturprojekt kommer att genomföras i framtiden: en kombination där byggarbetsplatser drivs genom maskinstyrning och system för byggarbetsplatsledning som t.ex. Infrakit. Det finns inga andra sätt att färdigställa infrastrukturprojekt på. Detta är Arbetssättet med stort A. Jag kan inte föreställa mig något annat sätt.”
– Lantmäterichef, Petri Honkanen, Lahtis stad, om projektet Suoniitynkatu, en gata i ett bostadsområde

Tack vare ett mer effektivt arbetssätt minskar resursslöseriet och det krävs mindre omarbetning, och detta leder direkt till ett mer hållbart sätt att bygga.

Kostnadsbesparingar i de totala projektkostnaderna möjliggörs genom fortlöpande dokumentering

Tack vare den fortlöpande dokumenteringen av projektets fortskridande, kvalitetskontroll och överlämningsmaterial kan du enkelt hålla reda på vad som görs på din byggarbetsplats och se till att dina underleverantörer arbetar effektivt. Detta säkerställer att de gör rätt saker, håller sig till det planerade tidsschemat och upprätthåller kvaliteten utan att överdebitera dig.

Maskinanvändningsdata och lastbilsövervakning, tillsammans med volym- och schemaläggningsspårning, kan öka effektiviteten på byggarbetsplatsen och tunga maskiners effektivitet från 50 % till 90 %.

”Vi ville ha all maskinstyrning på ett och samma ställe.” Detsamma gäller foton, modeller och uppdatering av nya versioner. Tidigare använde vi flera program med olika portaler. Detta innebar att vi var tvungna att skicka modeller flera gånger. På Infrakit samlas de ihop. I ett nyckelfärdigt kontrakt som detta finns det många modeller och uppdateringar. Istället för att gå igenom fem olika portaler håller det sig nu till en. Sammantaget ger detta en mycket effektivare maskinstyrning.”
– Eirik Frimannslund om projektet PEAB building E6 Moelvkrysset (på engelska)

Damyanti Rathore
June 6, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.