Infrakit lisää luottamusta infrastruktuurihankkeiden urakoitsijoille tarjoamalla reaaliaikaista tietoa

Urakoitsijoiden on päästävä käsiksi kaikkiin hanketietoihin täyttääkseen hankkeen omistajien vaatimukset – tässä Infrakit voi auttaa. Infrakit muuntaa projektisi helpommin hallittaviksi prosesseiksi ja mahdollistaa yhtenäisemmän työskentelytavan.

Urakoitsijoiden yleinen ongelma on pysyä budjetissa ja aikataulussa ja täyttää samalla infrastruktuurin omistajan vaatimukset. Infrakit varmistaa, että kaikki infrastruktuurihankkeen osapuolet työskentelevät viimeisimpien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti, jotta vältetään resurssien tuhlaaminen ja kalliit virheet ja voidaan laskuttaa kaikki lisätyöt.

Reaaliaikaisen tiedon ansiosta pysyt ajan tasalla kaikesta, mitä työmaalla tapahtuu, mikä lisää luottamusta koko organisaatiossa.

”Työskentely on helppoa: projektin etenemisestä tulee avointa ja läpinäkyvää, ja työaika käytetään aiempaa tehokkaammin.”
”En näe muita vaihtoehtoja infrastruktuurihankkeiden toteuttamiselle tulevaisuudessa: työmailla käytetään Infrakitin kaltaisia laitteiden ja työmaan hallinnan yhdistäviä järjestelmiä. Muita tapoja toteuttaa infrahankkeita ei ole. Tämä on tapa työskennellä isolla T:llä – en voi kuvitella työskentelyä millään muulla tavalla.”

– Lahden kaupungin maankäytön johtaja Petri Honkanen referenssissä Suoniitynkatu

Tehokkaamman työskentelytavan ansiosta resurssien tuhlaamiselta vältytään ja korjauksia joudutaan tekemään vähemmän, minkä ansiosta rakentamisesta tulee kestävämpää.

Jatkuva dokumentointi säästää hankkeen kokonaiskustannuksia

Hankkeen etenemisen, laadunvalvonnan ja ohjeistuksen jatkuvan dokumentoinnin ansiosta voit helposti seurata, mitä työmaallasi tehdään, ja varmistaa, että alihankkijasi työskentelevät tehokkaasti. Näin voit varmistaa, että he tekevät oikeita asioita ja pysyvät suunnitellussa aikataulussa ja laadussa veloittamatta sinulta liikaa.

Laitteiden käyttötiedot ja kuorma-auton kuljetusten seuranta sekä määrien ja aikataulun valvonta voivat lisätä työmaan ja raskaiden koneiden tehokkuutta 50 prosentista 90 prosenttiin.

”Halusimme saada kaiken laitteiden valvonnan yhteen paikkaan, samoin valokuvat, mallinnukset ja uusien versioiden päivittämisen. Ennen käytimme useita ohjelmia ja eri portaaleja, minkä vuoksi jouduimme lähettämään mallinnuksia useita kertoja. Infrakit kokoaa kaikki mallit samaan paikkaan. Tällaiseen avaimet käteen -urakkaan kuuluu monia malleja ja versioita. Viiden eri alustan sijaan voimme käyttää nyt tätä yhtä. Kaiken kaikkiaan Infrakit tarjoaa paljon tehokkaamman laitteenvalvonnan ratkaisun.”
– Eirik Frimannslund tapauksesta PEAB rakentaa E6 Moelvkrysset (Englanniksi)

Damyanti Rathore
June 6, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.