Infrakit har alla geodata och designdata för byggarbetsplatsen

Vi har nu publicerat en video som visar hur Infrakit arbetar. Genom att tillhandahålla snabb visuell tillgång till information ger Infrakit byggverksamheten en kraftig skjuts. Infrakit visualiserar designdata, geospatial information och drönardata i realtid i en enda lösning. Detta gör det möjligt för projektteamet och andra intressenter att ha en gemensam förståelse av framstegen och kvaliteten på arbetsplatsen.

Realtidsdokumentation om kvalitet görs på den plats där arbetet utförs. Foton, pdf-rapporter och verkliga mått tillhandahålls genom fältenheter. Stora mängder partnerintegrationer möjliggör interoperabilitet mellan flera arbetsflöden.

Verkliga mått ger en utmärkt överblick över framstegen och kvaliteten på byggarbetsplatsen. Vår kraftfulla samarbetsmodell gör det möjligt för projektparter som t.ex. designers och entreprenörer att lösa designproblem innan arbetet utförs.

Damyanti Rathore
October 11, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.