Infrakit informerar infrastrukturägare i realtid genom projektets livscykel

Infrakit svarar på den ökande efterfrågan på digitalisering och hållbarhet inom infrastruktursektorn med en molnplattform som hjälper dig att hantera dina projekt effektivt.

Tack vare automatisk kvalitetsdokumentation byggs projektet korrekt från början

Infrakit säkerställer att alla projektpartner kan arbeta effektivt utan att slösa resurser, med bonusen att dokumentationen sker samtidigt. Att minimera slöseriet med resurser bidrar till att minska projektets miljöpåverkan.

Tack vare kontinuerlig dokumentation av projektförlopp, kvalitetskontroll och överlämningsmaterial kan du enkelt hålla koll på byggplatsens händelser och se till att alla arbetar med korrekt information från början. Det här hjälper till att undvika onödig omarbetning, vilket sparar tid och kostnader.

Kadi Tuum, projektchef för den estniska transportmyndigheten säger: – Vi hade problem med kvaliteten på den nedre asfaltytan. Jag bad byggplatsingenjören registrera alla platser där den nedre asfaltbeläggningen hade defekter med en bild i Infrakit. Efter några år, när toppasfalten kan få defekter, är det lätt för mig att inspektera platsen med hjälp av Infrakit Field-appen för att analysera situationen specifikt för just den platsen.

Läs resten av hennes intervju här.

– Via Infrakit hanterar vi alla planer och kvalitetsuppdrag i realtid. Det här är viktigt för projektets ägare, som vill att kvalitetskontrollen sker omedelbart under arbetet och inte på det traditionella sättet i efterskott. Utan Infrakit skulle kvalitetskontrollen inte bara försenas, utan även kräva mer arbete: kvalitetsrapporter och lagringen av dessa i en projektbank. Nu behöver vi inte göra det, utan alla kvalitetsmätningar och as-built-mätningar visas i realtid när punkterna registreras.

Sami Laakso, projektledare vid Kreate i projektet Klövskog omfartsväg

Anssi Johansson
10th of October 10, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.