De werfleider van Bouygues over databeheer in realtime op de werf van metrolijn 11 in Parijs

Voor de uitbreiding van metrolijn 11 kan Anthony Balbeurre, werfleider voor Bouygues Construction, op Infrakit vertrouwen om alle gegevens in realtime te verzamelen en te delen. Infrakit is een door en door Fins product dat bij de meeste infrastructuurwerven daar wordt ingezet. Zo kunnen de gegevens ter plaatse worden verzameld en uitgewisseld voor een vlot verloop van de projecten.

Een oplossing voor gedeeld databeheer

De verbintenis van Infrakit is eenvoudig: alle bij grootschalige projecten betrokken partijen eenvoudig en in realtime toegang verschaffen tot alle benodigde gegevens voor het ontwerp, de uitvoering en de succesvolle oplevering. In dit opzicht is de interoperabiliteit van formaten en cloudopslag het grondbeginsel van Infrakit. Infrakit maakt compleet, snel en intuïtief digitaal werfbeheer mogelijk.

Infrakit kan op talrijke apparaten worden geïnstalleerd (tablet, smartphone, laptop en/of pc) zodat iedereen die bij de uitvoering van het project betrokken is, gegevens kan invoeren (lucht- of terreinfoto’s, topografische studies, as-builtgegevens, grafieken, aantekeningen, plannen, enz.) ten behoeve van de projectdocumentatie. De ingevoerde gegevens worden via cloudopslag in realtime gedeeld met alle bij een project betrokken partijen. Infrakit is bovendien combineerbaar met alle belangrijke hardware- en softwareoplossingen in de sector: Bentley, Autodesk, Trimble, Novatron, Leica, Topcon, evenals vele andere CAD-programma’s en programma’s voor werfopvolging.

Een tool die geschikt is voor alle bouwfasen

Het voordeel van Infrakit is dat het kan worden ingezet vanaf de ontwerpfase tot aan de oplevering van het project. Tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase kunnen alle ontwerpers hun plannen en 3D-modellen met Infrakit centraliseren, zodat deze kunnen worden bekeken, samengevoegd en gecontroleerd op fouten alvorens ze worden overgedragen aan de bouwplaats.

Tijdens de bouwfase van de uitbreiding van lijn 11 maakte Anthony Balbeurre bijvoorbeeld gebruik van Infrakit in combinatie met een topografische meetstaaf met ingebouwde GPS, waardoor hij uiterst nauwkeurige metingen kon uitvoeren tot op 2 cm van de op de bouwplaats uitgevoerde werkzaamheden. Dankzij deze precisie kon hij de voortgang van de werken volgen, bijvoorbeeld na voltooiing van de grondwerken of het storten van het beton zonder de tussenkomst van een on-site landmeter-topograaf.

Dankzij deze meetstaaf en Infrakit kon hij dergelijke opleverings- en controlemetingen gedurende de uitvoering van de werken uitvoeren. Na bevestiging dat deze metingen overeenstemden met de ontwerpafmetingen, konden de werkzaamheden onverwijld worden voortgezet. Toen hij nog niet beschikte over Infrakit, moest hij deze metingen uitvoeren met een andere niet geconnecteerde meetstaaf en de verzamelde gegevens aan het eind van de dag extraheren en doorsturen naar de betrokkenen. Door de interoperabiliteit van de topografische meetstaaf in combinatie met Infrakit (compatibel met alle Android-tablets en -smartphones) verloopt het invoeren en verzenden van de gegevens een stuk vlotter.

Ondanks de onvermijdelijk contractueel vereiste opleveringsfase, die nog steeds door een landmeter met eigen gereedschap moet worden uitgevoerd, bespaart Infrakit hem flink wat tijd op de bouwplaats. En ook de landmeter maakt gebruik van Infrakit om de verzamelde gegevens met de bouwploegen te delen.

Onmisbare ondersteuning voor werfleiders

“Met Infrakit beschik ik in realtime over alle coördinaten en plannen van de werf en kan ik overal onmiddellijk op inspelen, zonder tussenkomst van een landmeter. Bij aanvang van de grondwerken gebruik ik Infrakit om mijn grondingangen en ijkpunten te lokaliseren. Gaandeweg de grondwerken weet ik dankzij Infrakit precies hoever we bijvoorbeeld staan met de hoogtemeting. Ik kan nagaan of we op de juiste plaats werken en of we de ophogingen goed hebben aangepakt.

Hij bespaart aanzienlijk wat tijd met Infrakit, omdat hij niet elke dag metingen op locatie hoeft uit te voeren. Volgens zijn eigen zeggen: “Ik hoef er niet steeds een landmeter bij te halen of op informatie te zitten wachten om het werk verder te zetten. Als ik bijvoorbeeld een fundering wil storten, kan de landmeter me het bestand rechtstreeks via Infrakit bezorgen, zodat ik binnen enkele minuten de beschikking heb over de informatie en metingen met mijn meetstaaf kan gaan uitvoeren.”

Tijdwinst, eenvoudiger werken, vlotte communicatie en het in realtime delen van een grote hoeveelheden gegevens op een volkomen collaboratieve manier: het is dan ook geen verrassing dat Anthony Infrakit aanbeveelt en er bij zijn toekomstige infrastructuurprojecten opnieuw gebruik van zal maken.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.