Bouyguesin työmaapäällikkö Anthony Balbeurre kertoo reaaliaikaisten tietojen hallinnasta metrolinjan 11 rakennustyömaalla Pariisissa

Metrolinjaa 11 laajentavalla työmaalla Bouygues Constructionin työmaapäällikkö Anthony Balbeurre voi nyt kerätä ja jakaa reaaliaikaista tietoa Infrakitin avulla. Infrakit on kehitelty Suomessa, jossa sitä käytetään useimmilla infrarakennustyömailla. Infrakitin avulla dataa voidaan kerätä suoraan työmaalla ja jakaa kaikkien tietoja tarvitsevien osapuolten käyttöön. Tämän ansiosta projektit edistyvät sujuvasti.

Jaettu tiedonhallintaratkaisu

Infrakitin lupaus on yksinkertainen: mahdollistaa kaikkien suuressa projektissa yhteistyötä tekevien osapuolten välinen helppo ja reaaliaikainen tiedonvaihto, jotta kaikki saavat projektin suunnitteluun, jatkuvaan toteuttamiseen ja onnistuneeseen loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot. Tämän vuoksi eri formaattien yhteentoimivuus ja pilvessä oleva tallennustila ovat Infrakitin keskeisiä toimintaperiaatteita. Infrakit mahdollistaa työmaan täysin digitaalisen hallinnan nopealla ja intuitiivisella tavalla.

Tarkemmin sanottuna Infrakit voidaan asentaa monenlaisiin laitteisiin (tabletteihin, älypuhelimiin sekä kannettaviin ja pöytämallisiin PC-tietokoneisiin) ja kaikki työmaalla työskentelevät voivat syöttää projektidokumentaatioon tarvittavia tietoja, kuten maa- ja ilmakuvia, maanmittaustietoja, toteumatietoja, lukuja, muistiinpanoja ja suunnitelmia. Kun tiedot on syötetty, ne jaetaan pilvitallennustilan kautta reaaliajassa kaikkien sidosryhmien kanssa. Infrakit on myös yhteensopiva kaikkien alan tärkeimpien laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen kanssa: Bentley, Autodesk, Trimble, Novatron, Leica, Topcon ja monet muut CAD-ohjelmat ja työmaan valvontaohjelmat.

Työkalu, joka sopii kaikkiin rakentamisen vaiheisiin

Yksi Infrakitin vahvuuksista on, että sitä voidaan käyttää projektin suunnitteluvaiheesta työn valmistumiseen saakka. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa suunnittelijat voivat Infrakitin avulla tarkastella kaikkia suunnitelmiaan ja 3D-mallejaan samassa paikassa, ja sitten yhdistellä niitä ja tehdä virhetarkistuksia ennen työmaalle siirtymistä.

Esimerkiksi metrolinjan 11 rakennusvaiheessa Anthony Balbeurre käytti Infrakitiin yhdistettyä GPS:llä varustettua maanmittaussauvaa, jolla hän sai tehtyä erittäin tarkkoja mittauksia 2 cm:n tarkkuudella. Tämän senttimetritarkkuuden ansiosta Balbeurre pystyi tarkastamaan työt niiden edetessä (esim. maanrakennustöiden tai betonivalun jälkeen) eikä paikalle tarvinnut tilata erillistä maanmittausinsinööriä.

Maanmittaussauvan ja Infrakitin avulla hän pystyi tekemään hyväksymis- ja tarkistusmittauksia töiden edetessä. Kun lukemien oli varmistettu vastaavan suunnitelmien mittoja, työtä voitiin heti jatkaa. Ennen Infrakitiä Balbeurre joutui tekemään nämä mittaukset erillisellä sauvalla ja käyttämään päivän päätteeksi aikaa siihen, että latasi mittaustulokset sauvasta ja lähetti ne muille. Koska nykyisin käytössä oleva maanmittaussauva toimii yhdessä Infrakitin kanssa (ja Infrakit on yhteensopiva kaikkien Android-tablettien ja -älypuhelimien kanssa), tietojen syöttäminen ja siirtäminen on paljon helpompaa.

Lopullinen sopimuksen mukainen hyväksymisvaihe edellyttää tietenkin virallista maanmittausinsinööriä omine työkaluineen, mutta siitä huolimatta Balbeurre säästää työmaalla merkittävästi aikaa Infrakitin avulla. Lisäksi maanmittausinsinöörikin jakaa omat tietonsa Infrakitin avulla muille tiimeille.

Tärkeä tuki työmaapäälliköille

”Infrakitin avulla saan kaikki työmaan koordinaatit ja suunnitelmat reaaliajassa ja voin reagoida välittömästi ilman, että minun on kutsuttava paikalle maanmittaaja. Maanrakennustöiden alussa paikannan ja merkitsen Infrakitin avulla kaikki sisäänkäynnit, tärkeät pisteet sekä matalimman ja korkeimman kohdan. Maanrakennustöiden edetessä Infrakit auttaa minua tunnistamaan työmaan kohdat tarkasti esimerkiksi korkeusmittausta varten. Voin tarkistaa, että olemme oikeassa kohdassa ja että emme ole menneet liikaa tai liian vähän penkereiden puolelle.”

Koska päivittäisiä mittauskäyntejä ei tarvita, Infrakit säästää myös Balbeurren työmaalla korvaamattoman paljon aikaa. Hän selittää: ”Minun ei tarvitse olla jatkuvasti soittamassa maanmittaajaa paikalle tai odottamassa tämän tietoja, jotta töissä päästään eteenpäin. Infrakitistä on hyötyä monenlaisissa asioissa. Esimerkiksi jos haluan asentaa perustuksen, maanmittaaja voi lähettää tiedoston suoraan minulle muutamassa sekunnissa, minkä jälkeen voin mennä kentälle sauvani kanssa.”

Säästää aikaa, helpottaa työtä, sujuvoittaa viestintää ja mahdollistaa suurten tietomäärien reaaliaikaisen jakamisen täysin yhteentoimivalla tavalla – ei ihme, että Balbeurre kertoo lopuksi suosittelevansa Infrakitiä ja aikovansa käyttää sitä myös seuraavissa rakennusprojekteissaan.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.