Klaukkalan ohikulkutie MT 132: suunnittelu ja rakentaminen yhteistyössä

Lähtötilanne ja muutostoiveet

Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019 ja tien on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2021. Uudella ohikulkutiellä halutaan helpottaa Klaukkalan taajaman ruuhkaisuutta ja lisätä liikenneturvallisuutta, sillä alueen liikennemäärät ovat kasvussa. Uusi 7,5 km ohitustie sisältää mm. 5 siltaa.
Klaukkalan ohikulkutie rakennetaan uudella suunnittele ja toteuta -mallilla, joka sisältää pidemmän kehitysvaiheen.

Projektipäällikkö Sami Laakso, Kreate (kuva: Ossi Gustafsson)

Projektipäällikkö Sami Laakso Kreatelta kertoo:
”Rakennamme Klaukkalan ohikulkutietä uuteen metsäkäytävään, joka tulee ohittamaan Klaukkalan keskustan pohjoispuolelta. Saimme urakan syyskuun alussa 2018 jonka jälkeen meillä oli 3 kuukauden kehitysvaihe ja toteumasopimus tehtiin juuri ennen joulua. Rakentaminen alkoi tammikuun alussa.”

Infrakitin käyttö projektissa

Infrakit tuli projektiin käyttöön jo suunnitteluvaiheessa Finnmapin kautta.
”Finnmapilla Infrakit on työkalu, joka on otettu yleisesti käyttöön suunnittelussa. Klaukkalan ohitustie on STk -urakka, joten Infrakit voitiin yhdistää sekä suunnittelu- että rakennusvaiheeseen mukaan.”, kertoo projektipäällikö Lauri Harjula Finnmapilta.

”Infrakitiä käytetään projektissa projektipankkina – kaikki suunnitelman toteutusmallit ja reaaliaikainen laadunosoitus hoidetaan Infrakitin kautta. Tämä on tärkeää hankkeen tilaajalle, joka haluaa, että laadunosoitus tapahtuu heti työn aikana eikä perinteiseen tapaan viiveellä. Ilman Infrakitiä laadunosoitus tulisi paitsi viiveellä, se teettäisi myös enemmän työtä: tehtäisiin laaturaportteja ja niiden tallentamista projektipankkiin. Nyt sellaiselle ei ole tarvetta, vaan kaikki laatumittaukset ja toteumamittaukset näkyvät heti reaaliaikaisesti kun pisteet on otettu. Samalla saadaan yhdistettyä laatuaineisto sijaintiin eli esimerkiksi rummuista löydetään materiaalitodistus, kantavuusmittauksia ym. paaluluvulta dokumentoituna. Voidaan tarkastella kultakin kohdalta, mitä laatumittauksia löytyy”, Sami Laakso kertoo.

Klaukkalan ohikulkutie rakenteilla (kuva: Ossi Gustafsson)

”Klaukkalan ohitustie on täysin tietomallipohjainen hanke, jossa suunnittelu ja toteutus tehdään tietomallipohjaisesti – tämä on tilaajan vaatimus – joten Infrakit on hyvä työkalu työnjohdolle. Työnjohto pystyy kentällä tutustumaan toteutusmalleihin ja seuraamaan koneiden toimintaa ja ottamaan toteumapisteitä sekä ottamaan valokuvia.”

Ero entiseen käytäntöön

”Ongelma on se, että ilman Infrakitin tyyppistä järjestelmää työmaalla työnjohto ei pystyisi näkemään mallia – mittakepit eivät ole enää käytössä, jos suunnittelu ja toteutus tapahtuu mallipohjaisesti. Ilman Infrakitiä hanketta seurattaisiin toisenlaisilla ohjelmilla, lähinnä toimistolla, sillä ohjelmat eivät välttämättä toimi maastossa ja pitäisi tulostaa 2D-työ kuvia työjohdolle, jotta työnjohto näkisi missä mennään. Virheriski kasvaa, jos työnjohto ei ole täysin perillä siinä, mitä tapahtuu,“ Sami Laakso jatkaa.

Infrakit käytössä (kuva: Ossi Gustafsson)

Suosittelisitko Infrakitiä?

Suosittelen Infrakitin käyttöä väylähankkeisiin, se kerää tiedon hyvin yhteen ja tieto on helposti saatavilla. Koen, että Infrakitistä on ollut paljon hyötyä hankkeelle” sanoo Sami Laakso Kreatelta.

Published 29th May 2019

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.