Välkommen till InfraBIM Open 2021-2022 den 10-12 januari i Lyon

InfraBIM Open kommer att hållas i januari i form av ett hybridevenemang, och det fysiska evenemanget kommer att äga rum i Palais de la Bourse CCI, Lyon. Infrakit kommer att delta fysiskt samt online. Läs mer och skaffa dina biljetter till evenemanget här.

Följande öppettider gäller:
Den 10 januari 2022 kl. 16:30 till den 12 januari 2022 kl. 18:00

För att närvara vid InfraBIM Open behöver du följande:

som fysisk deltagare: ett hälsopass (vaccinationsprogram) eller ett negativt antigentest som är högst 48 timmar gammalt eller ett negativt PCR-test som är högst 72 timmar gammalt för att få komma in och en qr-kod ska visas upp (för utlänningar Hur får jag ett hälsopass om jag har vaccinerat mig utomlands? Santé.fr (sante.fr); för fransmän gäller appen Tousanticovid: vänligen uppmärksamma att hälsorutinerna i lokalerna har skärpts.

som virtuell deltagare: anslut dig till liveevenemanget genom Brella, som även används för nätverkande och översättning (länken kommer att skickas den 3 januari)

Damyanti Rathore
January 5, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.