Prissättning

Påbörja din resa mot en digital omställning tillsammans med oss. Vi erbjuder tre olika nivåer på funktionspaketen: Ibruktagande, Projekt och Företag

IBRUKTAGANDE

Påbörja din resa mot en digital omställning med en pilot där vi vägleder dig genom grunderna i digitalisering av din infraverksamhet. Ibruktagande inkluderar erfordrade programvarulicenser och våra experttjänster samt support.

För offert, boka en demonstration.

PROJEKT

Omvandla alla dina projekt så att de genomförs med den nya digitala modellbaserade processen. Utöver våra experter som garanterar din framgång kommer du även att ha djupare tillgång till FoU.

 

För offert, boka en demonstration.

FÖRETAG

Kicka igång din digitala omställning med vår vägledning till hur du drar full nytta av vår lösning och till hur du genomför modellbaserade projekt för uppbyggnad av infrastruktur. Våra experter leder dig framåt.
 

För offert, boka en demonstration.

Funktioner

Ibruktagandez
Projekt
Företag
Realtidsinformation
Informationshantering i kart-vy (modeller, dokument, bilder)
2D Karta och Ortofoto Position på maskinflotta och manburen utrustning
3D Vy
Förenkling av rapportering
PDF-mallar (Skyddsrond, arbetsorder, ÄTA)
Längd och tvärsektioner
Mätning
As-built rapporter I tvärsektion, kart-vy och 3D-vy
As-built hantering
Kostnads och tidseffektivare genomförande med högre kvalitetssäkringsgrad
Ärendehantering
Maskiner
Volymer
Tidplan
Supportfunktioner
Gratis support
Skräddarsydd projektplanering
Skräddarsydda kurser
Områdesexperter
Support för kvalitetssäkringshantering
Support vid projektöverlämnande
Projektplan
Kurser
Tilläggsfunktioner
Lastbil/Dumper
Drönare
Fördjupad digitaliseringsplan

Boka en demosession

Upptäck hur Infrakit kopplar samman alla funktioner i ditt infraprojekt och ger värde åt varje del av din verksamhet.