Infrakits realtidsvy sparar pengar och ansträngningar i infraprojekt.

I den senaste fördelar för ägare-bloggen berättade vi om den övergripande kvalitetsförbättring som Infrakit hjälper till att uppnå.

Med plattformen förbättras konstruktionens totala kvalitet genom övervakning i realtid. Realtidsvy av projektet gör att du kan åtgärda fel och göra snabba ändringar vid behov. Detta sparar tid och hjälper dig att hålla dig inom tidsschemat.

I den här bloggen talar vi om hur vår ettsystemsarkitektur sparar dig både pengar och ansträngningar samtidigt som det säkerställer effektivt tillgångsunderhåll och realtidsdata för dagligt arbete allt från projektledare till byggare.

Effektivt tillgångsunderhåll

I fall E16 säger Eggemoen – Olum BIM-koordinator Mohammed Ziani att de har fyra arbetsytor bestående av två huvudprojekt, en sidoväg och en handlingsväg. Han konstaterar att Infrakit har underlättat interaktionen mellan dessa utrymmen.

“Infrakit underlättar den kopplingen. Det finns en del grundläggande data som hör samman i alla arbetsytor, så jag får en enkel översikt över dem. Om det finns information som behöver skickas till interventionsvägen, är det praktiskt att att hämta filer och överföra dem till det utrymme vi delar med entreprenören.”

Du kan läsa mer om detta här.

Realtidsdata för alla inblandade.

Infrakit samlar in realtidsdata från arbetsplatsen för att tillgodose alla parter med aktuell information gällande hur arbetet framskrider. Denna information är tillgänglig på olika enheter från datorer till smarttelefoner.

“När vi planerade pilotprojektet ville vi dra nytta av finländsk erfarenhet och kunskap – det är därför som vi valde Infrakit-plattformen. Den största fördelen med Infrakit kommer fram i byggprocessen, där man kan ta med sig hela projektdokumentationen överallt med en smarttelefon eller surfplatta. Det är också möjligt att få tillgång via alla datorer utan att ha någon specifik CAD- eller planeringsprogramvara. Och slutligen har vi en möjlighet att kontrollera planeringslösningen i 3D.”

förklarar Anti Palmi, chef för vägbyggnads- och underhållsavdelningen i Estlands vägförvaltning, inom ramen för pilotprojektet T22 Torma-Levala-beläggning. (på engelska)

 

 

Damyanti Rathore
August 10, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.