Infrakit anställer en ny servicechef för att hjälpa norska kunder att digitalisera sina projekt

Morten Westergård anslöt sig till Infrakit från Atkins Norge den 1 augusti för att hjälpa norska entreprenörer med digitalisering.

Våra kunder kommer att bli starkare med Morten Westergård i laget. Byggarna och alla nationella entreprenörer använder Infrakits teknologi. Med en talang som Morten Westergård med i laget kommer det att bli lättare för våra kunder att lyckas med digitalisering och BIM, säger Anders Tiltnes, administrativ chef för Infrakit.

Morten Westergård kommer att ansvara för serviceavdelningen för Infrakit i Norge, en avdelning som hjälper byggare och entreprenörer med modellbaserad planering och konstruktion av infrastrukturprojekt.

Jag ser fram emot att hjälpa norska byggare att lyckas med modellbaserad planering och konstruktion. Metodiken är intressant eftersom den är både ekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsam, säger Morten Westergård.

Modellbaserad planering och konstruktion är en metod som bidrar till hållbara byggprojekt för personal, projekt och samhälle. BIM är också ett krav från alla större byggare i Norge.

Infrakit – Your digital transformation partner

Infrakit är en molntjänst för infrastrukturprojekt med en vision om en hållbar infraindustri. Infrakit erbjuder situationsmedvetenhet i realtid och dataflöde till och från byggarbetsplatsen, delat av alla projektparter. Infrakit är en oberoende plattform som integrerar alla märken av CAD-system, kartläggningsutrustning och kontrollsystem för tunga maskiner, vilket möjliggör enastående kommando och kontroll i realtid på plats, vilket leder till upp emot 20% besparingar av de totala projektkostnaderna. Företaget har hjälpt sina kunder att digitalisera sina infraprojekt sedan 2010 – över 30 miljarder euro i infrastruktur har byggts med Infrakit i mer än 2000 projekt i 11 länder.

Kontakt:

Administrativ chef Infrakit AS
Anders Tiltnes
anders.tiltnes@infrakit.com
+47 480 78 230

Servicechef
Morten Westergård
morten.westergard@infrakit.com
+47 476 08 488

Damyanti Rathore
August 5, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.