Consultant voor kwaliteitsborging tijdens het project op rijksweg 4 tussen Kirri en Tikkakoski: het deel van de snelweg werd 8 maanden eerder dan gepland en binnen het budget opgeleverd

Een deel van de snelweg van rijksweg 4 werd acht maanden eerder dan gepland en binnen budget opgeleverd. Infrakit was onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de werf en de kwaliteitsopvolging van het volledige project. We vroegen Welado Oy’s Area Manager Arto Hyvärinen hoe het gebruik van Infrakit in projectmanagement en realtime kwaliteitsborging was vanuit het oogpunt van de klant en de consultant.

Achtergrondinformatie over het project

Het project in opdracht van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, dat in 2018 werd opgestart, moest in 2023 voltooid zijn. Het project bestond uit de renovatie van rijksweg 4 tussen Kirri, Jyväskylä, en Vehniä, Laukaa. Tussen Kirri en de Makkarajoki-rivier loopt de snelweg door een nieuw bedding, waar deze tussen de Makkarajoki-rivier en het Vehniä-knooppunt over meerdere niveaus overgaat in de bestaande bedding.

Rijksweg 4 werd aangelegd als een 2+2 weg met een middenberm. Naast de snelweg wordt over het hele traject ook een parallelweg aangelegd. (Destia.fi)

Rijksweg 4 maakt deel uit van het nationale TEN-T-verkeersnetwerk. Het aantal voertuigen op rijksweg 4 bij Kirri bedraagt ongeveer 20.000 per dag, waarvan 10% zwaar verkeer. Rijksweg 4 is één van de belangrijkste routes voor zwaar verkeer in Finland. (Väylä.fi)

Projectdoelstellingen:

• Verbetering van de verkeersstroom en de verkeersveiligheid
• Betere condities voor zwaar verkeer creëren
• De condities voor de bedrijfsactiviteiten in de regio verbeteren
• Betere wandel- en fietsroutes aanleggen

Welado Oy’s Area Manager Arto Hyvärinen nam als bouwconsultant deel aan het project en assisteerde de opdrachtgever onder meer bij projecttoezicht en veiligheidscoördinatie

De eerste keer dat ik Infrakit gebruikte, was in een project dat in 2013 en 2014 werd uitgevoerd toen ik als aannemer voor mijn vorige werkgever werkte. Op dat moment namen we deel aan een ELY Center-project in Midden-Finland, waarbij we samen met de klant Infrakit moesten testen.

In 2018 begon ik als bouwconsultant bij Welado Oy en vervolgens in de groep infrastructuurprojecten van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur voor verkeersverbindingen naar de bioproductfabriek van Metsä Group in Äänekoski met een totale waarde van ongeveer 80 miljoen euro. Deze groep projecten werd al in 2016 gelanceerd met op BIM gebaseerd ontwerp en constructie. Een van de aannemers voor de groep projecten was Destia, dat gebruik maakte van Infrakit. Als klant had het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur ook referenties en toegangsrechten tot de systemen. Zo raakte ik betrokken bij grotere projecten en maakte ik gebruik van het Infrakit-systeem.

Rol binnen het project

De ontwikkelingsfase van het project op rijksweg 4 tussen Kirri en Tikkakoski, uitgevoerd als een ECI-project, eindigde in het voorjaar van 2019, waarna de bouwwerkzaamheden begonnen.

Ik werd betrokken bij de uitvoering van het project zodra de ontwikkelingsfase was afgerond. Het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur heeft de bijbehorende ondersteunende taken, toezicht en veiligheidscoördinatie aanbesteed en Welado Oy won de aanbesteding. Sindsdien ondersteun ik de opdrachtgever bij het begeleiden van zaken die te maken hebben met de uitvoering, kwaliteit en veiligheid van het project.

Het ontwerp en de uitvoering van het project is volledig modelgericht. Infrakit is een van de tools die worden gebruikt bij de implementatie van het project. Zo gebruikte ik Infrakit voor het aansturen van de as-built gegevens afkomstig van machines en landmeters, waardoor ik de voortgang van het project min of meer realtime kon volgen. Het stelde ons ook in staat om de as-built gegevens te vergelijken met de ontworpen oppervlakken en niveaus in overeenstemming met de componentspecifieke toleranties.

Gebruikte functies

Een van de belangrijkste functies is de mogelijkheid om fotografische documentatie in het systeem te produceren. De voortgang van de bouw is onderdeelspecifiek gedocumenteerd onder andere met behulp foto’s gemaakt met mobiele apparaten. De aannemer had ook de beschikking over een drone waarvan de 360-camera werd gebruikt om de voortgang van het werk op regelmatige tijdstippen en paalintervallen gedurende de hele bouwfase te documenteren. Dit heeft ons enorm geholpen, omdat het ons in staat stelde om de behoeften van derden in detail te bepalen met behulp van bijna realtime drone-orthofoto’s en zonder het kantoor te hoeven verlaten.

De aannemer heeft ook orthofoto’s naar het systeem geüpload om als achtergrondkaartafbeeldingen te dienen en door projectkaarten over deze afbeeldingen leggen, konden we controleren of de wegen, lijnen en constructies op de geplande plaatsen waren geïmplementeerd. Dit hielp ons ook om de voortgang van het project te bewaken voor het deel van de bestrating, bestratingmarkeringen en afwerking en oppervlaktestructuren.

Bovendien konden we in verband met gerealiseerde constructies de weergaven gebruiken om as-built gegevens te gebruiken om bijvoorbeeld de locaties, hellingen, toleranties en functionaliteit van de drogende, verlichtings- en oppervlaktestructuren weer te geven.

Uitdagingen en voordelen

De uitvoering van een project als dit betekent, ongeacht de omvang en de inhoud van het project, dat er iedere dag uitdagingen moeten worden opgelost. Infrakit als systeem en de mate van digitalisering in de industrie maken het werk gemakkelijker, omdat we tijdens de bouw in realtime enorme hoeveelheden gegevens produceren.

Het is gemakkelijker om op veranderingen en uitdagingen te reageren en beslissingen te nemen op basis van de gegevens die tijdens de bouw zijn verzameld als we over zoveel mogelijk achtergrondinformatie en feiten beschikken om ons daarbij te ondersteunen. Hierdoor kunnen we een momentopname van de situatie maken, beslissingen nemen, verdere maatregelen nemen en deze sneller en gemakkelijker monitoren.

“Infrakit maakt het werk zeker efficiënter, vooral door toegang te bieden tot realtime gegevens, ongeacht je locatie. Hierdoor kunnen we een momentopname van de situatie maken, en sneller en makkelijker beslissingen en verdere maatregelen nemen.

Met realtime fotografische documentatie hoef je bijvoorbeeld niet per se tijd te besteden aan het bereiken van de locatie, maar kun je de situatie van achter je bureau of op een mobiel apparaat controleren, waar je ook bent.

Het gebruik van de mobiele app werd ook vertrouwd bij verplaatsingen ter plaatse. Wanneer u zich in een groot projectgebied bevindt, helpt de mobiele applicatie je om snel je locatie te bepalen en toont je de route en het paalinterval waar je je bevindt. Door gegevens uit Infrakit en andere digitale systemen te combineren kon ik de voortgang van het werk laten zien en kon ik hierover rapporteren.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.