Infrakit Palvelut-tiimin kehitysprojekti – Vantaan kaupunki

Infrakit Palvelutiimin kehitysprojekti Vantaan kaupungin kanssa sai alkunsa halusta uudistaa ja viedä rakentamisen digitalisaatiota pidemmälle käytännön tasolla. Projekti kohdistuu Vehkalan pilottiin, jossa Infrakitiä käytetään rakentamisen alustana, yhdistäen hankkeen eri toimijat.

Vantaan tavoitteet kehitysprojektille ovat hankkeen onnistunut läpivienti ja johtaminen, laadun ja dokumentaation kehittäminen, uusien toimintamallien tuominen työmaan eri rooleille, jotka helpottavat nykyisen työn tekemistä sekä skaalautuva toimintamalli muihin hankkeisiin. Tässä projektissa luodaan toimintamalli, joka jalkautetaan laajemmin yhdessä useampaan projektiin 2021 aikana.

Projekti toteutettiin kolmessa vaiheessa: Infrakit perusteet-koulutukset, työpajat pilotille sekä tuki- ja asiantuntijapalveluiden käyttöönotto hankkeeseen.

Vuoden 2020 tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja työt ovat hyvässä vauhdissa. Infrakitin koulutukset ja tukipalvelut toimineet hankkeella hyvin – jatketaan aktiivisesti. Uudet toimintatavat jalkautuvat käytännön työn kautta, vaikutamme siellä missä työ tehdään.​

”Hyvät ensiaskeleet organisation kulttuurin ja infran digitalisoimiseksi on otettu ja tuloksia on jo nähty. Laajennamme neljään uuteen projektiin vuonna 2021.”
– Jaakko Koivunurmi Vantaan kaupunki, Rakennuspäällikkö

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.