Infrakit Services utviklingsprosjekt – Vanda kommune

Infrakits utviklingsprosjekt for Vanda kommune er et resultat av byens ønske om å fremme digitaliseringen av infrastrukturen på et praktisk nivå. Vehkalas pilotprosjekt bruker Infrakit som en byggeplattform for å koble sammen alle partnere.

Vandas mål er vellykket levering og styring av prosjektet, utvikling av kvalitet og dokumentasjon, og å skape nye måter å jobbe på for alle roller og en skalerbar handlingsmodell for andre prosjekter. Det vil bli opprettet en handlingsmodell i løpet av dette prosjektet og utvidet til andre prosjekter i løpet av 2021.

Prosjektet ble gjennomført i tre faser: grunnleggende opplæring, pilotworkshop og distribusjon av support og tjenester.

2020-målene ble oppfylt som planlagt, og arbeidet er godt på vei. Infrakit-opplæring og støttetjenester har fungert bra – disse vil bli aktivt videreført. Det vil hele tiden bli implementert nye måter å arbeide på, og vi vil fortsette å påvirke der hvor arbeidet blir utført.

”Når det oppnås konkrete resultater med det samme, betyr det at de første solide skritt allerede er tatt for å utvikle organisasjonskultur og digitalisere infrastrukturen. Vi utvider med 4 nye prosjekter i 2021. ” – Jaakko Koivunurmi, Vanda kommune / byggeleder

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.