Infrakit tjänsteutvecklingsprojekt – Vanda stad

Infrakits utvecklingsprojekt med Vanda stad tog sin början med deras önskan att främja digitaliseringen av infrakonstruktionen på en praktisk nivå. Vehkalas pilotprojekt använder Infrakit som en byggplattform för att ansluta alla partners.

Vandas mål för projektet är framgångsrik leverans och hantering av projektet, kvalitets- och dokumentationsutveckling, skapa nya sätt att arbeta för alla roller och en skalbar åtgärdsmodell för andra projekt. En åtgärdsmodell kommer att skapas under detta projekt och distribueras till andra projekt under 2021.

Projektet genomfördes i tre faser: grundläggande utbildning, pilotworkshops och distribution och implementering av tjänster.

Målen för 2020 uppnåddes som planerat och arbetet är på god väg. Infrakit-utbildningar och supporttjänster har fungerat bra – dessa kommer aktivt att fortsätta. Nya arbetssätt kommer att implementeras hela tiden, och vi kommer att fortsätta att påverka var arbetet utförs.

”Solida första steg för att utveckla organisationskulturen och digitalisera infrakonstruktionen tas när man får konkreta resultat direkt. Vi expanderar med ytterligare fyra nya projekt 2021.” – Jaakko Koivunurmi, Vanda stad/byggchef

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.