€ 70 millioners utbygging av Riksveg 3 fullført ett år foran skjema 

Vegarbeidet på det finske Riksveg 3-prosjektet startet sommeren 2020 og vil være ferdig i november 2022, ett år foran skjema. Den opprinnelige planen indikerte at ferdigstillelse ville ta sted høsten 2023.

Motorveien gjennom Hämeenkyrö har blitt oppgradert med byggingen av en 10 km lang firefelts seksjon med to adskilte kjøreretninger. Vegen har tre planoverganger og elleve broer. Infrakit har vært involvert i gjennomføringen av hele prosjektet. Fra designfasen helt til tilsyn for byggeplass og kvalitetssikring.

Nåværende gjennomsnittlig daglig trafikkvolum (GDT) langs denne strekningen på Riksveg 3 ligger mellom 2 500 og 16 900 kjøretøy per dag. Gjennomsnittlig daglig trafikk forventes å øke til mellom 2 800 til 24 700 kjøretøy per dag innen 2040.  Tunge lastebiler står for mellom 6 % og 16 % av den totale trafikken (Vayla.fi).

Prosjektet er utført av det Finske vegvesenet og kontrahert av Destia. Den nye seksjonen vil redusere reisetiden mellom Helsinki og Vasa, og forbedre flyten til trafikken og sikkerheten på motorveien.

Store infrastrukturprosjekt krever omfattende planlegging

God planlegging er en viktig faktor for å unngå forsinkelser i tidsplanen. Infrakit har vært involvert i prosjektet helt fra starten med innsamling av data for design.

Som en del av digitaliseringen av bransjen gjør Infrakits programvare arbeidet enklere i alle ledd. Programvaren forenkler informasjonsflyten fra designarket til implementeringen til rapporteringen.

Veibyggingen ble utført etter den tradisjonell entreprenør-modellen, men løsninger for design av vei ble her utviklet i samarbeid. Den digitale plattformen forenklet designprosessen.

Kart og 3D-modellering er tilgjengelig for alle planleggere og viser oss framgangen i planleggingen.

Når det gjelder oppfølging kan Infrakit brukes til å kontrollere prosjekt-utførelse og nøyaktigheten av data. Dette gjør det mulig å følge opp fremgangen av arbeid i nesten sanntid. I tillegg så kan oppdatert presis data sammenlignes med designet på overflater og nivåer i henhold til strukturelle toleranser.

Digitalisering og forenkling av informasjonsflyt påvirker beslutningstaking og oppfølging. Dette hjelper mye med å overholde tidsfrister.

Enkel og stabil kommunikasjon på stedet reduserer forsinkelser

Å kunne svare på endringer, utfordringer, og ta avgjørelser i løpet av prosjektet er grunnlaget for å kunne holde tidsplanen. Under veiarbeid skapes store mengder data, god organisering og deling av denne informasjonen vil gjøre at arbeidet utføres betydelig raskere.

Den samlede dataen gjør det enklere å male et bilde av situasjonen og følge opp arbeidet som utføres. Beslutningstaking er også lettere når den er støttet av tilstrekkelig kontekstuelle data og fakta.

Infrakit-plattformen lar brukere laste opp ortofoto som kart der plantegninger kan visualiseres. Dette gjør det lett å se at veier, linjer og konstruksjoner ble bygget der de ble designet på stedet. Dette bidrar til å følge opp gjennomføringen og fremdriften av arbeid som fortau, veimerking, etterbehandling og overflatebehandling.

Utvikling mot en bærekraftig infrastruktur fører til endringer i bygg- og anleggsbransjen

Bærekraft er også tydelig i utviklingen av veiarbeid. Hämeenkyrö-prosjektet har et stort fokus på gjenbruk av byggematerialer, og det Finske vegvesenet støtter dette arbeidet med oppdaterte retningslinjer for bærekraft. Infrakit tar del i denne trenden. Forbedret informasjonsflyt og mer effektiv ressursbruk vil spare på bruk av material og energi.

Bruk av resirkulerte materialer kan redusere kostnader. Dette sparer også naturressurser og gjør at avfall kan resirkuleres i stedet for bare å deponeres. På Hämeenkyrö har bærekraftige materialer utvunnet i lokalområdet blitt brukt for støyskjerming og overflate-behandling.

«Det er virkelig givende å se våre kunder lykkes med sine prosjekter ved å bruke de nyeste digitale prosessene. Selvfølgelig reduserer et effektivt gjennomført prosjekt også karbonutslipp betydelig», sier Infrakit-sjef Teemu Kivimäki.

Infrakit fremmer miljøvennlighet og bærekraft i infrastruktur-bygging ved å optimalisere ressursene. Spesielt med stigende råvarepriser vil ressurseffektivitet gi betydelige kostnadsbesparelser. Lær mer om Infrakit og bærekraft.

 

Anssi Johansson
December 19, 2022

 

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.