Sundström uudistaa Valtatie 8:n Vassor – Ölis tieosuutta

Sundströmin tiehanke Valtatie 8 Vassor- Ölis välissä etenee suunniteltua nopeammin. Työt hankkeella aloitettiin lokakuussa 2020 ja sen odotetaan valmistuvat jopa vuoden etuajassa lokakuun 2021 aikana. Kuuden kilometrin hankkeella tie uudistetaan täysin. Projektin nykytilanteesta lisää Sundströmin sivustolla.

Haastattelimme Mittausvastaava Sanna Karaa Sundströmiltä Infrakitin käytöstä hankkeella.

Projektin taustat ja suunnitelmat?

Suunnittelualue valtatiellä 8 on 5,4 km pitkä ja sijaitsee välillä Vassor – Ölis. Suunnitelmassa valtatien tasausta parannetaan pääosin nykyisessä linjauksessa. Uutta linjausta rakennetaan 700 metriä. Maantien 17811 Vassorintie, Åkersidvägenin, Rölandvägenin, Fjärdträskintie, Heidonavägen ja Mt. 7260 Ölis liittymiä uudistetaan liittymää ja/tai suuntausta parantamalla. Suunnittelualueelle rakennetaan myös lisää melusuojia, meluvallien ja kaiteiden muodossa.

Muita tieosuuden muutoksia:

  • Koko tieosuuden valaistus uusitaan, aikaisemmin valaistusta oli vain risteysalueilla tieosuuden päissä.
  • Vt. 8 paaluvälille 400–1290 poikkileikkaus levennetään keskikaidevaraukseksi.
  • Vt. 8 paaluvälille 2000–4500 rakennetaan keskikaiteellinen 2+2 ohituskaistaosuus.
  • Koko tieosuudelle rakennetaan hirviaidat, lisäksi ohituskaistaosuudelle valtatien alitse rakennetaan Aittamäen riistasilta.
  • Muita liittymä ja linja-autopysäkkimuutoksia tehdään myös alueella.
  • Hankkeeseen sisältyy myös keskikaiteen rakentaminen Vt. 8 välillä Stormossen – Koivulahti.

Infrakitin käyttöönotto ja käyttö projektissa

Käytämme organisaatiomme kaikissa hankkeissa Infrakit-pilvipalvelua. Tässä projektissa otimme Infrakitin käyttöön hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista muun muassa tarkastelemalla suunnitelmia maastossa.

Suunnitelma-aineisto toimitettiin suoraan Infrakitin kautta urakoitsijan käyttöön, josta latasimme aineiston tarkastettavaksi ja muokkasimme tiedon työkoneille sopiviin formaatteihin.

Projektin kaikki toteuma- ja tarkemittaukset siirtyivät suoraan Infrakitiin, jossa tilaaja ja urakoitsija pääsivät ohjelman kautta katsomaan työn laatua ja etenemistä, Tällöin Infrakit toimi myös mittausten osalta ns. projektipankkina. 

Työkoneiden laadunvalvonta tapahtui myös Infrakit ohjelman kautta, eli työkoneiden tarkastusmittausten viikoittainen seuranta.

Mikä oli suurin hyöty teille?

Tiedon ajantasaisuus, laadunvalvonta ja työn seuranta. Myös asentajilla, työkoneen kuljettajilla, työnjohtajalla on ollut käytössä Infrakit FIELD sovellus, josta he ovat pystyneet seurata työn kulkua ja suunnitelmia.

Miten näette digitalisaation alalla tulevaisuudessa?

Kyllähän digitalisaatio on tulevaisuutta, joten koen itse, että Infrakit on erittäin hyvä työkalu vastaamaan tilaajien vaatimuksiin tulevaisuudessa. Ehdottomasti täytyy olla yhteistyöalusta, johon kaikilla osapuolilla on pääsy.

Miten työskentely eroaa aikaisemmasta toiminnasta?

Infrakit on ollut meillä pitkään käytössä, ja käytämme sitä jokaisessa hankkeessa. Joten käyttöön on jo pitkälti totuttu, jos verrataan ns. aikaan ennen Infrakitiä, se on aikaisempaan verrattuna helpottanut kokonaisuuksien hallintaa.

Suosittelisitteko Infrakitiä vastaaviin projekteihin?

Tämän kokoisissa hankkeissa Infrakitin käyttö on ollut todella helppoa. Yhteinen alusta, jossa asentajat, työkoneenkuljettajat, työnjohtajat, mittausvastaava sekä tilaajan edustajat ovat olleet jatkuvasti ajan tasalla suunnitelmista, ja työn etenemisestä on helpottanut kokonaisuuden hallintaa. Eli kyllä suosittelen.

Kuvat: Sundström

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.