Sundström forbedrer riksvei 8 mellom Vassor og Ölis

Sundströms veiprosjekt på hovedvei 8 mellom Vassor og Ölis har gått raskere enn planlagt. Arbeidet startet i oktober 2020, og forventes å være ferdig opptil 12 måneder før planlagt – i løpet av oktober 2021. På de seks kilometerne mellom Vassor og Ölis vil veien bli fullstendig ombygd. For å finne ut mer om prosjektets nåværende status, kan du besøke Sundströms nettsted. (på finsk)

Vi intervjuet Sanna Kara, ansvarlig for landmålingen på Sundström, om bruken av Infrakit i prosjektet.

Prosjektbakgrunn og planer

Den planlagte strekningen består av 5,4 km på hovedvei 8 mellom Vassor og Ölis. I planen blir veien planert først og fremst på sin eksisterende plassering, mens 700 meter flyttes litt til en ny posisjon. Kryssene for veiene Vassorintie (vei 17811), Åkersidsvägen, Rölandsvägen, Fjärdträskintie, Heidonavägen og vei 7260 Ölis forbedres ved å fornye krysse og/eller veikonturer. Ytterligere støyvern oppføres langs veien, i form av voller og vern.

Andre endringer langs denne strekningen:

  • Belysning vil bli fornyet langs hele seksjonen, mens det tidligere bare kryssene og enden av strekningen som var belyst.
  • På hovedvei 8, mellom tverrsnittsintervaller 400 og 1290, utvides tverrsnittet for å reservere plass til en midtdeler.
  • Mellom tverrsnittsintervaller 2000 og 4500 på hovedvei 8, skal det bygges en seksjon med 2 + 2 kjørefelt med midtdeler, for å muliggjøre forbikjøring.
  • Det skal bygges viltgjerde langs hele strekningen, og Aittamäki viltpassasjetunnel skal bygges ved forbikjøringsdelen.
  • Det vil også bli gjort endringer i kryss og bussholdeplasser.
  • Prosjektet inkluderer også bygging av en midtdeler på hovedvei 8 mellom Stormossen og Koivulahti.

Fordelene med og bruken av Infrakit i prosjektet

Vi bruker Infrakit-skytjenesten i alle prosjekter i organisasjonen vår. I dette prosjektet begynte vi å bruke Infrakit i god tid, allerede før arbeidet startet, for eksempel ved å se på prosjekteringen på stedet.

Prosjekeringsdokumentasjonen ble sendt direkte til entreprenøren via Infrakit, deretter lastet vi ned dokumentasjonen for gjennomgang og konverterte dataene til formater som passet for maskinene.

Alle prosjektets innebygde målinger ble overført direkte til Infrakit, slik at byggherre og entreprenør kunne kontrollere kvaliteten og fremdriften i arbeidet. Det betyr at Infrakit også fungerte som en såkalt prosjektbank for målingene.

Maskinkvalitetskontroll ble også utført ved hjelp av Infrakit-programmet (ukentlig overvåking av de innebygde dimensjonene).

Hva var den største fordelen for deg?

Aktualitet til dataene, kvalitetskontroll og fremdriftsovervåking. Installasjonsingeniørene og maskinførerne, inkludert veilederen, hadde også tilgang til Infrakit FIELD-applikasjonen. Slik kunne de overvåke arbeidsfremgang og se prosjekteringer.

Hva er ditt syn på fremtiden for digitalisering i bransjen?

Digitalisering er selvfølgelig fremtiden, jeg føler at Infrakit også vil være et flott verktøy for å møte kundenes krav. Det er viktig å ha en samarbeidsplattform som alle parter har tilgang til.

Hvordan påvirket implementeringen av Infrakit arbeidet?

Vi har brukt Infrakit lenge, og vi bruker det i alle prosjekter. Vi er allerede ganske vant til å bruke det, men sammenlignet med tiden før Infrakit, vil jeg si at nå er det lettere å administrere prosjekter som en helhet.

Vil du anbefale å bruke Infrakit i lignende prosjekter?

I et prosjekt av denne størrelsen, har Infrakit vært lett å bruke. Det har gitt oss en felles plattform som har hjulpet installasjonsingeniører, maskinførere, ledere, personer som er ansvarlige for landmåling og representanter fra klienten med å holde seg oppdatert over prosjektering og prosjektfremgang, noe som har gjort det lettere for prosjektledelsen. Med andre ord, så vil jeg anbefale å bruke Infrakit i lignende prosjekter.

Bilder: Sundström

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.