Arnkvern-Moelv tienrakennusprojekti Norjassa

Lähtötilanne ja tarpeet muutokseen

Lokakuussa 2017 norjalainen rakennusyhtiö Veidekke AS voitti kilpailutuksen Arnkvern-Moelv tienrakennusprojektista. Projekti on massiivinen ja sisältää paitsi 24 km nelikaistaista moottoritietä, useita siltoja, mukaanlukien kaksi rautatiesiltaa ja kaksi tunnelia. Koko hankkeen arvo noin 245 miljoonaa euroa. Hankkeen on tarkoitus valmistua lokakuussa 2021. Tie on yksi vilkkaimpia teitä ja alue kasvaa – siksi vanha 80 km/h rajoitettu tie pitää korvata nelikaistaisella tiellä, jolla on 110 km/h nopeusrajoitus.

Projekti ulottuu Ringsakerin kunnan läpi, Ringsaker on yksi maan suurimmista maatiloista ja mökkiyhteisöistä. Paikallisliikenteen lisäksi kunnalla on laaja kauttakulkuliikenne Luoteis-, Keski- ja Pohjois-Norjasta. Rakentamisen yksi suurimmista haasteista liittyy liikenteen purkamiseen, sillä uusi E6 on rakennettu rinnakkain olemassa olevan tien kanssa. Työmaa on lähellä kaupunkeja ja siksi hankkeessa on useita pölyyn, meluun, tärinään sekä viljelymaan käsittelyyn liittyviä haasteita.

Veidekke haluaa ottaa ympäristön huomioon rakentamisen yhteydessä ja suunnittelee mm. merkittävää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä perinteiseen tienrakennukseen verrattuna mm. materiaalien ja suunniteltujen rakenteiden valinnassa.

Infrakitin käyttö ja hyödyt projektissa

Jan Steinar Stein,mittauspäällikkö Veidekke ASAlta kertoo miten päädyttiin valitsemaan Infrakit mukaan projektiin:

”Kuulimme Infrakitista mittauspäälliköltämme Hallvard Holthilta, joka suositteli Infrakitin käyttöä tässä projektissa. Teimme ensin testijakson, jotta näimme oliko se sopiva ratkaisu meille. Osoittautui, että Infrakitin käytössä oli monia etuja, joita olen listannut alle:

– Infrakitin avulla on mahdollista järjestää tiedonsiirto lähes kaikkiin työkoneohjausjärjestelmiin. Hankkeessamme on käytössä Leica, Novatron, Makin3D, Digpilot, Trimble ja Topcon.

– tavoitteenamme on, että olisi vain yksi alusta, jonka avulla kerättäisiin ja jaettaisiin kaikki tieto. Olemme nyt yhdistämässä Trimbleä ja Topconia, Makin3D :n yhdistäminen tapahtuu pian

– Infraktin avulla tarvitsemme vain yhden alustan tiedonsiirtoon, emme kuutta, kuten normaalisti tarvitsisimme.

– on mahdollista nähdä kaikkien koneiden sijainti ja jakaa kaikki tarvittava tieto niiden kesken

– saamme mittauspisteet ja toteumapisteet kaivinkoneilta suoraan Infrakitiin, ilman muita apuohjelmia välissä

– työkoneen kuljettajien tekemät toteumamittaukset siirtyvät automaattisesti Infrakitiin. Kuljettaja voi syöttää pisteille koodin ja pistettä verrataan automaattisesti suunnitelmamalliin Infrakitissä.

– voimme valita tietokoneella tai tabletilla mitä malleja tai suunnitelmakarttoja haluamme katsella: tiet, rakennekerrosten mallit, kunnallistekniikkaa (esim putket, kaapelit), projektin rajat, tonttien rajat, rajoitetut työalueet ja huomiot, liikenne- ja työvaihesuunnitelmat, jne.

– voimme helposti valita katsommeko yhtä vai useampaa mallia

– on hienoa voida katsella poikkileikkauksia vapaasti mistä vaan kohdasta projektia ja nähdä niissä suunnitellun tien rakennekerrokset, putket, sekä olemassaolevat pinnat

– saamme otettua georeferoituja valokuvia maastosta Infrakit FIELD sovelluksella ja saamme ne oikealle paikalleen kartalla”

”Olemme ehdottaneet useita parannuksia, joita Infrakitillä on myös toteutettu. Tämä on tehnyt alustan paremmaksi ei vain meille vaan myös kaikille muille käyttäjille. Joitakin uusia ominaisuuksia olen listannut alle:

– työkoneiden viikottaisten tarkkuuden tarkistusten automatisointi ja dokumentointi

– Suodatin, jonka avulla voi valita mitä tietoa millekin koneelle toimitetaan. Syy tähän on se, että eri koneohjausjärjestelmät käyttävät erilaisia tiedostotyyppejä ja toisaalta haluamme lähettää vain kunkin koneen työskentelyalueelle välttämätöntä tietoa.”

“Infrakitillä on kuunneltu tarpeitamme ja pyritty toteuttamaan ne. Infrakitistä on tullut tärkeä apu työpäiväämme.” kertoo Jan Steinar Stein Veidekkelta.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.