Ny E6 Arnkvern-Moelv

Behov for forandringer

I november 2017 vant Veidekke konkurransen om å bygge delstrekningen Arnkvern-Moelv i utbyggingen av ny E6 Kolomoen-Moelv. Prosjektet er massivt og omfatter bygging av 24 km firefelts motorvei, flere bruer, to jernbanebruer og to korte tunneler. Prosjektet er estimert til å koste 2.5 milliarder kroner og skal ferdigstilles oktober 2021. Vegstrekningen er allerede en av de mest trafikkerte i Norge og trafikken vokser stadig. Dette gjør at den eksisterende motortrafikkvegen med fartsgrense 80 km/t erstattes med firefelts motorvei og fartsgrense 110 km/t.

Vegen går gjennom Ringsaker kommune og her finnes noen av landets største gårder i tillegg til et yrende hytteliv. Med lokaltrafikken og en betydelig mengde trafikk som kommer fra både nordøst-, midt- og nordnorge blir en av de største utfordringene å løse problematikken med bygging av ny veg i eksisterende trase parallelt med at trafikken skal gå som normalt. Byer og tettsteder i nærheten av vegen byr på utfordringer når det gjelder støv, støy, vibrasjoner og hensyn til jordbruk.

Veidekke ønsker å minimere miljøpåvirkningene fra sine arbeider og planen er å redusere utslippene ved riktig valg av materialer og konstruksjoner

Bruken av Infrakit i prosjektet

Jan Steinar Stein, stikningsleder i Veidekke ASA, forteller hvordan Infrakit ble valgt:

“Vi fikk introdusert Infrakit fra vår avdelingsleder Hallvard Holth som foreslo at vi burde teste det på vårt prosjekt. Til å begynne med testet vi det i en periode for å se om det kunne være det riktige for oss. I testperioden oppdaget vi flere fordeler som jeg har listet opp under:

-Det er mulig å sende modeller til de alle fleste maskinstyringssystemene. På vårt prosjekt bruker vi Leica, Novatron, Makin 3D, Digpilot, Trimble og Topcon

-Vårt mål er å ha èn plattform for lagring og deling av data og informasjon. Vi jobber nå med å koble til Trimble og Topcon, Makin 3D er rett rundt hjørnet

-Ved bruk av Infrakit håper vi på å holde oss til èn plattform for dataflyt, ikke seks, som vi normalt måtte ha brukt

-Oversikt over hvor stort sett alle anleggsmaskinene befinner seg og på den måten får vi sendt riktig data til riktig maskin

-Innmålinger fra gravemaskiner lagres automatisk på Infrakit uten behov for noen annen programvare

-Vi oppnår automatisk geometrisk kontroll utført av maskinførerne som måler inn med riktig kode for innmålingen og mot riktig lag i vegmodellen

-På PC`en(OFFICE™) og nettbrettet(FIELD™) kan vi filtrere hva som vises i kartet på veier, modeller, konstruksjoner, eksisterende rør og kabler, anleggsgrenser, eiendomsgrenser, grunnlagsdata, fremdriftsplaner, trafikkplaner, riggplaner osv.

-Man kan enkelt velge mellom å se flere modeller eller èn modell

-Det er kjempefint å kunne ta tverrsnitt av veger og modeller hvor man vil for å se hvor ny vei, forskjellige lag, ny VA og eksisterende terreng befinner seg.

– Georefererte bilder fra anlegget tatt med Infrakit FIELD™ app lagres automatisk med riktig plassering i kartet”

“Vi har lagt frem mange forslag til forbedringer av programvaren som har blitt implementert, noe som har gjort Infrakit bedre for oss og alle andre brukere. Noen av disse forbedringene er listet opp under:

-Automatisk kalibrering av gravemaskinene med tilhørende kalibreringshistorikk for dokumentasjon

– Filter for hvilken type data som sendes ut til de forskjellige maskinene. Grunnen for dette er at forskjellige maskinstyringssystem trenger forskjellige filtyper og for å kun sende nødvendig data til maskinen for sitt område”

“Infrakit har lyttet til våre behov og gjort sitt for å oppfylle de. Infrakit har blitt et viktig hjelpemiddel i vår arbeidsdag”, oppsummerer Jan Steinar Stein

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.