Riksvei 4 skal være ferdig 22 uker før tidsplanen

​Riksvei 4 er et prosjekt til vår kunde Destia, det starter i 2018 og er ferdig innen 2023. Kunden til prosjektet er den finske etaten for transportinfrastruktur.

Riksvei 4 er forbedret mellom Kirri, Jyväskylä og Vehniä, Laukaa. Mellom Kirri og Makkarajoki-elven føres veien i en ny terrengkorridor, mens mellom Makkarajoki-elven og flernivåutvekslingen i Vehniä følger motorveien den nåværende terrengkorridoren.

Riksvei 4 er bygget som en 2 + 2 vei med en sentral midtskiller. I tillegg til motorveien er det konstruert en parallell vei for hele strekningen. (Destia.fi på engelsk)

Arbeidet mellom Kirri og Tikkakoski har allerede kommet halvveis. Det største prosjektet i sommer er å legge asfalt på forskjellige deler av veien. I løpet av sommeren er en tredjedel av dette prosjektet gjennomført.

Ifølge prosjektleder Jarmo Niskanen fra det finske transportinfrastrukturbyrået, har byggingen av denne veien gått bra og gått raskere enn planlagt. (Yle 19.7.2021. på finsk)

Veien skal åpnes innen 2023, men ifølge prosjektlederen vil veien være i bruk tidligere.

«Vi ligger foran planen, den nye veien vil være åpen for trafikk i juni 2022», opplyser Niskanen.

I følge Niskanen har de medvirkende faktorene for denne utviklingen vært store ressurser og entreprenører. En hovedårsak har også vært moderniseringen av design og konstruksjon.

Prosjektplaner er laget ved hjelp av 3D-modeller, som har vært gunstige for å fremme konstruksjonen og følge utviklingen og gjennomføringen i henhold til planene helt ned til millimeteren.

«Med modellbasert prosjektering har vi spart rundt 22 uker, så rundt seks måneder med løse ender er kuttet, noe som også vises på konstruksjonssiden som bedre effektivitet», sier Niskanen.

Les originalartikkelen fra YLE her (på finsk)

Damyanti Rathore
July 21, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.