Infrakit muliggjør effektivitet på byggeplassen – se videoen

Den andre videoen om Infrakit i bruk er ute. Ved å gi rask tilgang til digitale prosjektdata, øker Infrakit-skyen effektiviteten på byggeplassen. Glem papirutskrifter. Infrakit visualiserer oppdaterte planer praktisk på din mobile enhet. Dataene er lett å finne, siden georeferering gir tilgang til data som er nær posisjonen din.

3D-design, vanligvis generert for maskinkontroll, kan visualiseres på feltet for å muliggjøre 3D-tilgang til alle arbeidere, byggeplassledere og samtlige på prosjektet.

Når Infrakit er koblet til ekstern RTK-sensor, veileder applikasjonen brukeren til å korrigere gradering og posisjon med høy nøyaktighet. Innsamling av as-built data underveis, muliggjør ekstern overvåking av fremdriften på byggeplassen og kvalitetskontroll.

Infrakit lar deg fylle ut ferdige PDF-maler og dele dokumentrapporter til hele prosjektteamet i sanntid. Kraftig bildebehandling med geotagging og justering av referanser sikrer at alle bildene blir funnet senere, når det er behov for illustrasjoner i prosjektmøter og på et senere tidspunkt for prosjektoverlevering.

Med Infrakit har personell på byggeplassen enkel tilgang til det digitale prosjektinnholdet, og er klare for strømlinjeformet, sanntidsrapportering av prosjektstatus. Se videoen nedenfor.

Damyanti Rathore
January 21, 2022

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.