Infrakit – digitaliseringspartneren for alle parter som er involvert i infrakonstruksjon

Arbeidsmiljøet som Infrakit ble utformet for, er ganske omfattende og mangfoldig. Mange forskjellige parter er involvert i infrakonstruksjonsprosessene: infraeiere, designere, entreprenører og underleverandører. Disse partene har også forskjellige synspunkter og behov når det gjelder en flytende og effektiv byggeprosess. Det er nettopp derfor Infrakit er utviklet for hele infrakonstruksjonens livssyklus.

Denne artikkelen forklarer kortfattet hvordan Infrakit løser noen av hovedutfordringene som disse forskjellige interessentene møter i det daglige arbeidet. Gjennom de ti årene vi har vært i drift, har vi lært at dataflyt og delt informasjon er nøkkelelementer i effektive byggeprosesser av høy kvalitet.

Infraeierens oversikt: tidsplan, kostnader og kvalitet

Noen av infraeiernes typiske problemstillinger inkluderer prosjektkostnadene, tidsplanen og kvaliteten på konstruksjonen. Infrakit muliggjør samarbeid i sanntid mellom de forskjellige interessentene. Med plattformen forbedres også byggekvaliteten med fremdriftsovervåking i sanntid for alle involverte parter. Byggearbeid kan utføres med 3D-design for å muliggjøre forbedret arbeidsflyt. Omarbeiding og ventetid reduseres drastisk, for ikke å nevne at prosjektet får mindre CO2-utslipp og at byggingen utføres mer bærekraftig.

Fra og med et pilotprosjekt kan mindre og større infraeiere fullstendig digitalisere prosessene sine, ved hjelp av tjenestene fra Infrakit. Med Infrakit kan infraeierne spare opptil 20 % i totale prosjektkostnader.

Infrakit har gjort det mulig for kundene våre å jobbe mer effektivt og med et bedre samarbeid. Mange infraprosjekter er fullført raskere enn planlagt, og med store besparelser. Les mer om disse prosjektene:

Pääskyvuorenrinne-planområde, Turku i Finland
Motorveiprosjekt E6 Arnkvern, Moelv i Norge
Bybaneprosjekt, Tammerfors i Finland
Et omfattende veiknutepunkt, Mustasaari i Finland

Sømløs informasjonsflyt fra design- og byggefasen til kvalitetsdokumentasjon

Designerne må sørge for at designene kan konstrueres. Når det er nødvendig, bør også byggedokumentasjon og avviksdokumentasjon kontrolleres. Hvordan kan du dessuten sikre at kunden har de nyeste designene, når de er i bruk til enhver tid? Med Infrakit gjøres alt dette enkelt. Designere kan effektivt innhente bygningsdata og overlevere dokumentasjon fra Infrakit. Sanntidsvisningen i Infrakit gir fordeler til alle involverte parter, takket være bedre og øyeblikkelig kommunikasjon, samarbeid og dokumentasjon.

Entreprenører får kvalitetskontroll, risikostyring i lommen og lettere overleveringsfase

Entreprenører må sikre løpende lønnsomhet for det pågående prosjektet. Prosjektlevering er et sentralt element; overholde eiers krav til kostnader, kvalitet og tidsplan. Infrakit tilbyr en sentralisert skyplattform, hvor entreprenører enkelt og effektivt kan kontrollere alle faser, ressurser, verktøy og maskinpark. Situasjonsbevissthet og prosjektfremdrift i sanntid finnes i plattformen, tilgjengelig fra forskjellige enheter som smarttelefoner og nettbrett som er enkle å bruke på byggeplassen. Overvåking av prosjektfremdriften kan gjøres ved hjelp av landmålings- og maskinstyringsloggpunkter, bilder, ortofoto og dronevisning.

Også innen styring av masseflytting tilbyr Infrakit et kraftig verktøy. Du kan overvåke lastebiler i sanntid, og få automatisk dokumentasjon av hele logistikken. Generelt får entreprenører bedre kvalitetskontroll med mindre feil og omarbeidelser, noe som også betyr mindre klager. Ved å koble sammen data, mennesker og maskiner, sikrer Infrakit at alle prosjektpartene jobber med de siste planene og tidsplanene. Da unngås sløsing av ressurser og kostbare feil.

Uavhengig av utstyrs- og programvaremerker, kan Infrakit brukes med forskjellige typer maskiner og integrasjoner. Overleveringsfasen gjøres uanstrengt, siden all informasjon om konstruksjonen allerede finnes i Infrakit.

Første skritt mot mer digitaliserte infraprosjekter

Når din bedrift er interessert i å digitalisere prosjektene sine, er første trinn å kontakte salgsekspertene våre. Da ordner vi et gratis planleggingsmøte. Alle behovene identifiseres, og et pilotprosjekt kan planlegges i henhold til kundens behov. Tjenesteteamet vårt er klare til å hjelpe og gi veiledning til plattformen vår. Hvert trinn gjøres med den nye, modellbaserte byggeprosessen.

Kontaktinformasjon:

Salgsdirektør Toni Lahtinen
Telefon: +35840 720 0950
E-post: toni.lahtinen@infrakit.com

Tjenestedirektør Ilkka Tieaho
Telefon: +35840 675 8488
E-post: ilkka.tieaho@infrakit.com

 

Annika Helisvaara
May 11, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.