Infrakit bidrar til å forbedre kvalitetskontrollen for infraeiere

I vårt forrige blogginnlegg tok vi opp effektivisering av infraeierens prosjektledelse. For å imøtekomme den økende etterspørselen etter digitalisering og bærekraft i infrastruktursektoren, tilbyr Infrakit en skyplattform som effektivt hjelper deg med å administrere prosjektene dine.

I denne bloggen diskuterer vi forbedringer av kvalitetskontroll i infraprosjekter.

Bygget riktig fra start, med automatisk kvalitetsdokumentasjon

Infrakit sørger for at alle prosjektparter kan jobbe effektivt og uten å kaste bort ressurser. Som bonus fullføres dokumentasjonen samtidig.

Takket være vår kontinuerlige dokumentasjonen for prosjektfremdrift, kvalitetskontroll og overleveringsmateriale, kan du enkelt holde oversikt over hva som blir gjort på arbeidsstedet ditt og sørge for at underleverandørene arbeider effektivt. Dette bidrar til å unngå unødvendige omarbeid, noe som sparer tid og kostnader.

Prosjektleder Kadi Tuum fra den estiske transportadministrasjonen sa: «Vi hadde problemer med kvaliteten på det nedre asfaltdekket. Jeg ba anleggsingeniøren registrere alle stedene i Infrakit med et bilde, hvor det nedre asfaltbelegget hadde mangler. Etter noen år hvor den øverste asfalten kan ha feil, er det lett for meg å inspisere nettstedet ved hjelp av Infrakits felt-app. Da gjennomgås situasjonen som var på dette stedet».

Les resten av intervjuet hennes her (på engelsk).

«Alle planer og kvalitetsoppdrag i sanntid håndteres gjennom Infrakit. Dette er viktig for prosjekteieren, som ønsker at kvalitetsgjenkjenning skal skje umiddelbart under arbeidet – og ikke med den tradisjonelle forsinkelsen. Uten Infrakit ville kvalitetsidentifiseringen ikke bare bli forsinket, den ville også kreve mer arbeid i form av kvalitetsrapporter og lagring av disse i en prosjektbank. Nå er det ikke behov for det. Men alle kvalitetsmålinger og byggemålinger vises i sanntid når punktene tas».

Sami Laakso, prosjektleder hos Kreate for prosjektet Klaukkala-veiomleggingen (på engelsk)

Samlet kvalitetsforbedring

Med plattformkonstruksjonen forbedres den generelle kvaliteten med sanntidsovervåking. I sanntidsvisning av prosjektet kan du korrigere feil og gjøre raske endringer, når det er nødvendig. Dette sparer tid og hjelper deg å holde deg innenfor tidsplanen.

«Fra mitt synspunkt som kvalitetssjef, gjør Infrakit det mye enklere å overvåke prosjektet i felten. Det er ikke nødvendig å reise 35 kilometer for hver eneste lille ting når jeg bare kan sjekke det fra PC-skjermen på kontoret. Jeg er ikke bundet til et tidspunkt eller et sted. Det har vært en stor lettelse – jeg kan se i sanntid hvordan prosjektet utvikler seg».

Jussi Laamanen, kvalitetssjef for YIT for prosjektet E18 Hamina – Vaalimaa

 

Damyanti Rathore
July 1, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.