Infrakit ansetter ny avdelingsleder for rådgiving

Morten Westergård går fra Atkins til Infrakit og skal hjelpe norske byggherrermed digitalisering

Våre kunder blir sterkere med Morten Westergård på laget. Byggherrer og alle riksentreprenører bruker teknologi fra Infrakit. Med en kapasitet som Morten Westergård på laget blir det enklere for våre kunder å lykkes med digitalisering og BIM”, forteller daglig leder i Infrakit, Anders Tiltnes.

Infrakit er en populær skyplattform som hjelper byggherrer og entreprenører med informasjonshåndtering i infrastrukturprosjekter.
Morten Westergård blir ansvarlig for rådgivingsavdelingen til Infrakit, en avdeling som hjelper byggherrer og entreprenører med modellbasert planlegging og bygging av infrastrukturprosjekter.

Jeg gleder meg til å hjelpe norske byggherrer med å lykkes med modellbasert planlegging og bygging. Metodikken er interessant fordi den er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Morten Westergård.

Modellbasert planlegging og bygging er en metodikk som bidrar til bærekraftige anleggsprosjekter både for personell, prosjekter og samfunnet. BIM er også et krav fra alle de store byggherrene i Norge.
Morten Westergård startet 1. august 2021 og kommer fra Atkins Norge.

Infrakit – Your digital transformation partner

Infrakit er en skytjeneste for infrastrukturprosjekter, med visjoner om en bærekraftig infrastruktur. Infrakit tilbyr sanntidsbevissthet og dataflyt til og fra byggeplassen, delt av alle prosjektpartene – infrastruktureiere, hovedentreprenører og underentreprenører. Infrakit er en uavhengig plattform som forbinder alle merker innen CAD-systemer, oppmålingsutstyr og maskinstyringssystemer.

PRESSEKONTAKT:
Daglig leder Infrakit AS: Anders Tiltnes
anders.tiltnes@infrakit.com
+47 480 78 230

Avdelingsleder Rådgiving: Morten Westergård
morten.westergard@infrakit.com
+47 476 08 488

Damyanti Rathore
August 5, 2021

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.