Pilotprosjekt for byen Pori i Finland

Vår salgs ingeniør, Jero Juujärvi, legger frem et pilot prosjekt som er gjennomført i byen Pori i Finland:

Prosjektkrav

Byen Pori har lenge hatt planer om digitalisering av sine infrastruktur prosjekter. Målet har vært å implementere maskinstyring så fort som mulig, modernisere dokumentasjon av arbeider og til sammen effektivisere hele gjennomføringen av infrastruktur prosjekter.

Vi møtte sjefen for byens landmålere, Olli-Pekka Ihalainen, og ble enige om oppstart av en pilot for et infrastrukturprosjekt i Lautamiehentie-gate. I tillegg til Infrakit ble en gravemaskin med Novatron maskinstyring satt i sving.
Vannforsyning og gateplanlegging var nødvendig for å lage BIM modellene.

Hovedmålet for prosjektet var å få en forståelse for hva BIM-basert gjennomføring av et infrastrukturprosjekt innebærer og på den måten se nytten av denne metoden for fremtidige prosjekter i byen Pori.

Prosjektet

Infrakit ble brukt til å få oversikt over prosjektets fremdrift, dokumentasjon av arbeider og ta bilder ute på anlegget med georeferert plassering. Ansvarsområder og oppgaver endret seg for landmålerne nå som gravemaskinen foretok “as-built” kvalitetskontroll, noe som førte til tidsbesparelser og større fokus på andre oppgaver.

Man kan allikevel ikke unngå utfordringer i et infrastrukturprosjekt. Den største utfordringen kom mest sannsynlig av “i siste liten”-avgjørelsen om å ta i bruk Infrakit. Konsulenter, arkitekter og flere av de som arbeidet i prosjekteringsfasen fikk det travelt med å sette seg inn i kravene til hvordan BIM-modellene skulle produseres. BIM modeller ble fortsatt gjennomgått og forbedret en hel måned etter prosjektstart.

Selv om byens infrastruktur-team hadde flere pågående prosjekter samtidig og arbeidspresset var stort fra før var vi alle meget fornøyd med resultatet.

For eksempel vil vi nå kunne finne informasjon om hvor VA-ledninger og kummer som er gjemt under overflaten befinner seg. Disse “as-built” dataene vil være tilgjengelige for ettertiden og vil bli brukt for fremtidige drift- og vedlikeholdsarbeider.

Fordeler ved bruk av Infrakit

I etterkant av prosjektet diskuterte vi fordelene ved å bruke Infrakit og kalkulerte tidsbesparelsene som ble oppnådd.

Vi laget et grovt estimat som viste tidsbesparelser for hver deltagende person i prosjektet. Videre sammenlignet vi besparte arbeidstimer med timesatser og den totale investeringen i løpet av ett år.

Dessverre sparte byen Pori kun 2 083 400 kr, noe som tilsvarer 3,46% penger spart. Kost-nytte aspektet med Infrakit er positivt og besparelsene ble 11.5 ganger kostnaden. Allikevel kunne vi oppnådd et mye bedre sluttresultat om Infrakit kom tidligere inn i prosjekteringsfasen som igjen fører til bedre forberedelser før byggefasen.

Å få taket på nye løsninger og metoder er alltid en utfordring og det ideelle resultatet viser seg å være umulige å oppnå. Normalt ser vi +5 % besparelser i pilotprosjekt og etter prosessene blir optimalisert øker besparelsene til 20 %.

Hva ble forbedret?

“Personlig ville jeg likt å se maskinstyringen få større betydning for piloten, men prosjektet hadde ikke tilstrekkelig mengde utstyr med maskinstyring. I fremtiden er anleggsmaskiner med maskinstyring noe å ta hensyn til i anbudsrunder.

Formenn var spesielt fornøyd med å kunne ta modeller og annen prosjektinfo med ut på anlegget ved hjelp av mobilen/tablet. Infrakit gjør også dokumentasjon enklere” sier Olli-Pekka Ihalainen.

Bruke Infrakit i fremtiden

Planen er å bruke Infrakit til å gjennomføre et prosjekt som starter opp høsten 2019.

Anbefaler du Infrakit for andre organisasjoner?

“Jeg anbefaler alle som jobber med infrastruktur prosjekter å gjøre seg kjent med Infrakit. Jeg vil si at tjenesten fungerer for alle prosjekt som har en kostnadsramme fra 200 000 kr og oppover. Det vil effektivisere kvalitetskontroller og forbedre oversikten for prosjektet, noe som gjør drift og vedlikehold enklere for ettertiden” sier Olli-Pekka Ihalainen.

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.