Ydalir – tulevaisuuden kaupunki Norjassa

Ydalir on Elverumin uusi kaupunginosa, jota rakennetaan parhaillaan valtatie 25 itäpuolelle Trysilin läheisyyteen, vain 1–2 km päähän Elverumin keskustasta Norjassa. Uudella alueella yhdistyvät siten kaupunki- ja luontomaisemat. Ydalirissa on uusi koulu, uusi päiväkoti ja noin 700 asuntoa. Koko rakentamisjakson aikana investoinnit ovat noin 3–4 miljardia euroa.

Alkuperäinen tilanne ja suunnitelma

Gjermundshaug Anlegg(GA) tekee muutostöitä Elverumissa. Mittapäällikkö Knut Erik Nesset Gjermundshaug Anleggista kertoo hankkeen tarpeista:

“Alkuperäinen tilanne oli käynnistää hanke, jonka tarkoituksena oli rakentaa uusi kaupunginosa Elverumiin. Tehtävämme tässä projektissa oli rakentaa kaikenlaisia infrastruktuureja, kuten vesijohtoveden putket sekä kaukolämpö-, sähkö- ja puhelin- ja kuitukaapeleita, teitä ja jalankulkuteitä maaston säätöjen ja tienvalojen kanssa.
Infrastruktuurin joukossa on myös maa- ja maastotöitä koulun ja päiväkodin käyttöön. Projektissa tehtiin maisemointiin liittyvää maansiirtotyötä, jonka yhteydessä siirrettiin 60 000 m3 massoja.

Halusimme tässä projektissa testata Infrakitia; tarvitsimme alustan, jonne suunnitelmat oli mallinnettu koneenohjausta varten ja kaikki osalliset, kuten työn- ja projektijohto, pääsevät Infrakitin avulla katsomaan malleja.

Halusimme myös testata massansiirtosovellusta jäljittääksemme, minne massa kuljetettiin. Käytimme sitä projektin edistyessä toteumapisteiden näyttämiseen kaikille Gjermundshaugin projektin osallisille.

Käytämme myös Infrakit-alustaa näyttämään ja tallentamaan laadunvalvontaraportit samoille ihmisille. Infrakitissa Smartdokin tuottamat pdf-tiedostot asetetaan oikealle paikalle kartalla.”

Ratkaisu ja Infrakitin edut

“Anders Tiltnes (Norjan maajohtaja) Infrakitista oli useasti esitellyt Infrakitin ominaisuuksia ja ymmärsimme, että tämä alusta soveltuisi hyvin tällaiseen hankkeeseen. Tämän jälkeen olemme hyödyntäneet Infrakitia muutamassa tiehankkeessakin menestyksekkäästi.

Edut ovat:

  • Useat ihmiset voivat valvoa, että käytössä on uusimmat mallit. 
  • Enemmän ihmisiä on käytettävissä, jotta voimme varmistaa, että saamme kaiken mitattua. 
  • Enemmän ja paremmin voidaan seurata, missä massa on lastattu ja purettu. 
  • Helpompi valvoa, että laatupöytäkirjat on tehty päättyvien projektin osien osalta. 
  • Helpompi saada sivuston johtajat ja esimiehet huomaamaan, saavatko he kaikki tarvittavat tiedot vai eivät.”

Infrakitin käyttäminen tulevaisuudessa

”Suosittelemme infrakitia osana ratkaisua vastaavan tyyppisissä hankkeissa. Saat hyvän alustan tietojen vaihtamiseen koneohjauksella ja alustan visualisoida projektit”, sanoo Knut Erik Neset. Katso video työmaasta klikkaamalla tästä.

 

Published 8.1.2019

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.