Viron liikenneviraston pilottitieprojekti T22 Torma- Levala

Viron tieviranomaisille Tugimaantee 22 Tõrma-Levala-tieliikenteen parannushanke – 7,2 km AC16surf-päällystettä ja tasoituskerrosten yhdistelmä ja jyrsintä – oli ensimmäinen BIM-pilottihanke. Hanke aloitettiin joulukuussa 2018 ja jatkuu vielä 2019 muiden vastaavien hankkeiden kanssa. Urakkaan sisältyi myös tien uudelleensuunnittelu 350 metrin osalta, jotta liikenneympäristö olisi turvallisempi. Tähän sisältyi polku, risteys ja pysäköintialue.

Miten Infrakit oli mukana projektissa?

”Suunnitellessamme pilottiprojektia halusimme hyödyntää suomalaisten kokemuksia ja tietotaitoa – siksi valitsimme Infrakit-pilvipalvelun. Infrakitin suurimmat hyödyt tulevat esille rakennusvaiheessa, jolloin saat kaikki projektin tiedot mukaasi puhelimeen tai tablettiin. On myös mahdollista kirjautua projektiin PC:llä ilman tiettyjä CAD- tai suunnitteluohjelmia. Ja lopuksi meillä on myös mahdollisuus tarkistaa kaikki suunnitteluratkaisut 3D:nä,” Anti Palmi, Tienrakennus- ja kunnostus divisioonan päällikkö Viron Liikennevirastosta, kertoo.

”Itse suunnitteluprosessi muuttui vain hieman sen jälkeen kun aloimme käyttää Infrakitiä. Käytimme kaikkia perinteisiä tuttuja tapoja koko proseessin ajan, sillä 3D-pohjainen suunnittelu on melko tavanomaista keskisuurissa ja isoissa projekteissa nykyään. Ainoa ero on suunnitelmien luovutusvaiheessa, jossa jouduttiin muuttamaan vanhoja toimintatapoja sen suhteen, missä muodossa mallit kirjoitetaan ulos suunnittelujärjestelmästä,” Anti Palmi sanoo.

Mitä prosessissa opittiin?

”Opimme tämän pilottiprojektin aikana, että suunnitteluosuuteen pitäisi ehdottomasti varata enemmän aikaa. Infrakitistä me opimme, että vaikka se tukee parhaiten juuri rakentamisvaiheen prosesseja, se mahdollistaa myös suunnitelmien laadun varmistamisen hankkeen suunnitteluvaiheessa. Ja romutimme oman myyttimme, että koneohjaus lisäisi rakennuskustannuksia – ei todellakaan!”, Anti Palmi sanoo.

Suosittelisitko Infrakitiä muillekin vastaaviin projekteihin?

”Voin vilpittömästi suositella Infrakitin käyttöä rakennusyrityksille ja jopa asiakkaan puolelle, koska saat kaiken projektitiedon silloin suoraan työmaalle”, Anti Palmi Viron Liikennevirastosta sanoo.

Lue lisää tästä projektista (viron kielellä):

Tugimaantee 22 Tõrma-Levala

Book a Demo

Discover how Infrakit connects your entire infra project operations and drives value to every part of your business.